Gradsko veće prihvatilo izveštaje o radu JP, nove cene vode i dimničarine

Najveći deo jučerašnje, 21. sednice, članovi Gradskog veća posvetili su razmatranju izveštaja o radu gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova, budžetskih korisnika, u prošloj godini, a data je i saglasnost za povećanje cena vode i dimničarskih usluga. 
 

Prve dve, od ukupno 48 tačaka dnevnog reda, ticale su se utvrđivanja predloga Odluke o promeni pravca državnog puta I reda (magistralni put M-7) kroz Zrenjanin, kao i predloga Odluke o izmenama Odluke o određivanju stajališta za linijski prevoz putnika u gradu i opštini Zrenjanin. 
 

Jednoglasno su potom prihvaćeni izveštaji o radu Gradske uprave grada Zrenjanina, Javnog pravobranilaštva, Zaštitnika građana, svih javnih preduzeća i ustanova kulture, Sportskog saveza opštine Zrenjanin, i ustanova zdravstvene i socijalne zaštite koje su korisnici budžetskih sredstava. Usvojeno je i 17 predloga o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, na osnovu kojih su odobrena određena finansijska sredstva (u pojedinačnim iznosima od 10 do 200 hiljada dinara) za potrebe lečenja pojedinaca, kao i sportskim klubovima, organizacijama i udruženjima građana, na ime organizacije i učešća u više različitih manifestacija i takmičenja. Obrazlažući ove odluke, zamenik gradonačelnika Goran Kaurić rekao je da, iako kao izvršilac budžeta ima pravo da sam donosi odluke o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, svoju reč o tome treba da daju i članovi Gradskog veća, što je zaživelo u praksi tokom nekoliko poslednjih sednica. Načelnica Gradske uprave Aleksandra Odavić Mak dodala je da bi Gradsko veće trebalo da ima i povratnu informaciju, odnosno izveštaj o načinu na koji su i utrošena dodeljena sredstva, te će ubuduće na korisnicima ovih sredstava verovatno biti i obaveza da dostavljaju adekvatnu potvrdu o tome. 
 

Članovi gradskog veća dali su saglasnost na odluku JKP "Vodovod i kanalizacija" iz Zrenjanina za povećanje cena otpadne i vode za piće za osam odsto. U obrazloženju ove odluke navodi se da je Upravni odbor "Vodovoda i kanalizacije" 24. marta utvrdio nove cene usluga, a da je povećanje usklađeno sa projektovanom inflacijom za ovu godinu i ne može biti veće od pomenutih 8%.
 

U zahtevu za povećanje cena upućenom Gradskom veću iz "Vodovoda" napominju da je kalkulacijom cene vode za piće i otpadne vode za 2008. godinu utvrđeno da bi realna cena trebalo da bude znatno veća, i pritom je zatraženo povećanje od 122%. Pritom iz "Vodovoda" navode da, iako je voda već nekoliko godina zabranjena za piće, ona se distribuira korisnicima i tretira kao i pre donošenja rešenja o zabrani. 
 

Građani će ubuduće kubni metar vode plaćati 15,26 dinara, privredni subjekti 48,94 dinara, a ustanove i ostale organizacije 42,57 dinara. Cena otpadne vode, po novom, plaćaće se 10,42 dinara po metru kubnom za građane, 34,96 dinara za privredu i 28,38 dinara za ustanove i organizacije. Na utvrđene cene obračunavaće se PDV u visini od 8%, a novi cenovnik primenjivaće se od 1. maja.
 

Pred većnicima se opet našla dimničarina, ovoga puta u vidu predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora AD "Dimničar" Zrenjanin o cenama obaveznih dimničarskih usluga. Gradsko veće dalo je saglasnost na nove cene, koje će se, kako stoji u zaključku, primenjivati od 1. maja ove godine. Naplata usluga vršiće se u skladu s Odlukom nakon izvršene usluge, odnosno na više mesečnih rata, ukoliko se korisnik izjasni da želi ovakav način plaćanja usluga. Za individualne potrošače, usluga čišćenja jednog dimnjaka dva puta godišnje (što je, opet, propisano Odlukom), sa plaćenim PDV-om, iznosiće 1000,64 dinara.