"Moderna lokalna uprava u funkciji građana"

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, 7. maja je u Novom Sadu održana konferencija "Moderna lokalna uprava u funkciji građana", koju je otvorila potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine Ivana Dulić Marković. Skup je organizovan povodom konkursa Pokrajinskog sekretarijata, sprovedenog za sufinansiranje osnivanja opštinskih uslužnih centara u jedinicima lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.
 
Na konferenciji su učestvovali predstavnici Svetske banke, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Izvršnog veća AP Vojvodine, kao i  predstavnici lokalnih samouprava koje su primer dobre prakse u oblasti modernizacije usluga lokalnih uprava. Konferenciji su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, zaposleni koji se bave pravnom regulativom i informaciono komunikacionim poslovima u ovoj oblasti. Grad Zrenjanin predstavljao je Miodrag Bogunović, načelnik Odeljenja za informacione i komunikacione tehnologije Gradske uprave.
 
Pozdravljajući učesnike konferencije, Ivana Dulić Marković je poručila da bez znanja i timskog rada nema ni izlaska iz krize. Ona je rekla da, iako su smanjeni novčani transferi lokalnim samoupravama, ne treba odustajati od  modernizacije lokalnih samouprava, olakšavanja procedura za dolazak investitora i usavršavanja rada stručnih službi.
 
 
Pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju Jadranka Beljan-Balaban izjavila je da i u vremenima koja nisu laka ipak treba raditi, jer  "to i građani očekuju od nas". Ona je navela da za konferenciju ima nekoliko povoda:
 
- Jedan je analiza resornog Sekretarijata za utvrđivanje prioriteta za 2009. godunu, koja je urađena nakon obilaska lokalnih samouprava u Vojvodini, gde se vidi da je Vojvodina na dobrom putu kad je u pitanju osnivanje uslužnih centara.  Konkurs za sufinansiranje formiranja uslužnih centara je okončan, a pare za njegovu realizaciju biće obezbeđene nakon rebalansa pokrajinskog budžeta. Drugi povod je  učešće na seminaru koji je za nas organizovan u Sloveniji, gde smo imali priliku da se upoznamo sa efikasnošću rada njihove elektronske uprave. Sledeći razlog je potreba za ukidanjem nepotrebnih   procedura i dozvola u čemu će nam pomoći predstavnici Svetske banke i, na kraju, nova zakonska regulativa, kao što je, na primer Zakon o matičnim knjigama.
 
Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalne samouprave Duško Radaković, govoreći o daljim pravcima reforme ove oblasti, najavio je donošenje novog akcionog plana. O ulozi informaciono-komunikacionih tehnologija u modernizaciji javne uprave govorio je državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Boris Barjaktarević.
 
Radni deo konferencije odvijao se u dve grupe i bavio se normativno-pravnim okvirom modernizacije lokalnih samouprava i primenom informacionih tehnologija u modernizaciji lokalnih uprava.
 
Predstavnik Grada Zrenjanina Miodrag Bogunović govorio je dosadašnjim iskustvima na razvoju e-uprave u Zrenjaninu. On je podsetio da prva iskustva grada na polju razvoja informacionih tehnologija datiraju još od 1991. godine, a da je veliki pomak ka modernizaciji rada Opštinske uprave učinjen 2003. godine, kada je izvršeno kompletno kabliranje opštinske zgrade, nabavka i povezivanje PC računara u jedinstvenu mrežu, nabavka odgovarajućeg aplikativnog softvera, unos i prenos postojećih podataka sa IBM na Microsoft platformu, kao i edukacija zaposlenih u upravi i promena nekadašnjih navika i načina rada. Bogunović je istakao da su, u cilju daljih reformi u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, donete i odgovarajuće odluke na nivou Gradske uprave – Odluka o informacionom sistemu, pravilnici o informacionom sistemu grada i lokalne uprave, glavni projekat informacionog sistema, kao i da je formirano posebno odeljenje za informacione i komunikacione tehnologije, sa dva odseka. 
 
- U toku je i realizacija projekta "Jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou", u koji je Zrenjanin uključen uz Kruševac i Vranje, i koji se realizuje u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom IFC, članicom Svetske banke. Urađen je registar formalnosti, odnosno administartivnih postupaka Gradske uprave, uz predloge za njihovo smanjenje i pojednostavljenje. Trenutno se vrši monitoring implementacije preporuka IFC, registar je postavljen na novi veb-sajt Grada Zrenjanina, a već sada u Zrenjaninu poslovni subjekti i građani plaćaju, u proseku, 237 dinara manje prilikom podnošenja jednog zahteva, dok je vreme čekanja za dobijanje određenog dokumenta u proseku kraće za 5,6 dana po zahtevu, u odnosu na period pre početka realizacije projekta – istakao je Miodrag Bogunović na konferenciji "Moderna lokalna uprava u funkciji građana", održanoj u Novom Sadu.

 

(Fotografija preuzeta sa internet-prezentacije Izvršnog veća AP vojvodine www. vojvodina.gov.rs)