Jeremić zamenik predsednika Skupštine grada, Vulin, Markuš i Mihajlov novi članovi Gradskog veća, usvojen rebalans budžeta

Predrag Jeremić, dosadašnji predsednik odborničke grupe "Za evropski Zrenjanin" u Skupštini grada Zrenjanina, izabran je na današnjoj sednici za zamenika predsednika Skupštine grada. Danica Vulin (DS), Branislav Markuš ("Ravnopravnost") i Petar Mihajlov (LSV) novi su članovi Gradskog veća, iz kog su istupili Zdravko Deurić i Tot Laslo, dok je Markuša na mestu odbornika gradske Skupštine zamenio Miroslav Tubić. Ovo su najznačajnije kadrovske promene u lokalnoj samoupravi, koje su donete na početku rada 13. sednice ovog saziva Skupštine grada. O postavljenju Jeremića (DS) i novih članova Gradskog veća koje je predložio gradonačelnik dr Mileta Mihajlov odbornici su odlučili tajnim glasanjem, većinom glasova. 
 
 
 
Za usvajanje dnevnog reda, koji danas broji 45 tačaka, odbornicima je trebalo oko sat vremena, tokom kog su razmatrani predlozi za dopunu dnevnog reda, ali i vodila polemika između odbornika Srpske radikalne stranke i odbornika Borislava Nikića, novog člana Srpske napredne stranke. Odbornici radikala ocenili su nemoralnim ponašanje Nikića, koji je, nakon istupa iz Demokratske stranke Srbije, na prethodnoj sednici Skupštine grada najavio samostalno delovanje, da bi danas javnosti saopštio da će, kao njihov član, zastupati interese Srpske napredne stranke. Većinom glasova nije usvojeno desetak predloga za dopunu dnevnog reda, predloženih od strane odbornika opozicije, dok je prihvaćen predlog predsednika Skupštine Aleksandra Martona da se o Informaciji o poslovanju budžetskih korisnika i naloženim merama za prevazilaženje problema neusklađenosti prihoda i obaveza Grada Zrenjanina u 2009. godini umesto na kraju dnevnog reda raspravlja odmah nakon kadrovskih rešenja. 
 
U ekspozeu po ovoj tački dnevnog reda, gradonačelnik dr Mileta Mihajlov rekao je da je, u kontekstu Plana ekonomske stabilizacije Srbije i Informacije o neophodnosti fiskalnog prilagođavanja budžeta APV za 2009. godinu, neophodno doneti i mere o prilagođavanju budžeta Grada Zrenjanina, odnosno mere o svođenju javne potrošnje u okvire realnih prihoda koji se očekuju do kraja godine. On je pozvao direktore javnih preduzeća i budžetskih ustanova da poštuju više od dvadeset predloženih mera za prevazilaženje problema neusklađenosti prihoda i obaveza Grada Zrenjanina u 2009. godini i ne dozvole da gradski budžet dođe u bezizlaznu situaciju, s obzirom da su, prema stanju na dan 30.04.2009. godine, potraživanja budžetskih korisnika za 24,8% veća od obaveza. U slučaju nepostupanja po predloženim merama, korisnicima će biti obustavljen transfer sredstava iz budžeta. O Informaciji odbornici nisu glasali, već je samo konstatovano da je ona saopštena. 
 
 
Primanja budžeta Grada Zrenjanina za 2009. godinu planirana su Odlukom o budžetu grada Zrenjanina za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 5.145.784.464 dinara, od čega se 4.515.688.637 dinara odnosi na ustupljene i izvorne javne prihode, a 630.095.827 dinara su planirani kao dodatni prihodi indirektnih korisnika. Planirano je povećanje primanja budžeta u 2009. godini za 15% u odnosu na plan za 2008. godinu. Međutim, usled negativnih efekata svetske krize, pada privredne aktivnosti vezane za Grad Zrenjanin, primanja budžeta se nisu ostvarila u očekivanom obimu, te se pristupilo izradi Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2009. godinu.
 
Ovom izmenom planirana su ukupna primanja budžeta Grada u iznosu od 4.244.188.368 dinara, od čega 3.635.863.239 dinara predstavljaju ustupljeni i izvorni javni prihodi, a 608.325.129 dinara su planirani kao dodatni prihodi indirektnih korisnika sredstava budžeta Grada Zrenjanina. Stopa smanjenja ukupnih prihoda i primanja za 2009. godinu iznosi 17,5%. Smanjenje budžetskih prihoda i primanja je planirano za 19,5%, dok je smanjenje dodatnih prihoda indirektnih korisnika sredstava budžeta planirano za 3,5%.
 
 
Odbornici Srpske radikalne stranke kritikovali su predlog rebalansa budžeta, jer teret krize, po njima, nije ravnomerno raspoređen na sve budžetske korisnike. Oni su ocenili neopravdanim znatno smanjenje sredstava namenjenih za primarnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, za sportske i organizacije kulture koje okupljaju decu i omladinu, za razvoj seoskih mesnih zajednica, uz konstataciju da predloženi rebalans neće rešiti mnoge nagomilane probleme i da je potrebno već sada razmišljati o još jednom rebalansu. Oni su predložili i dvadesetak amandmana na predlog odluke, koji većinom glasova nisu prihvaćeni, dok je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2009. godinu usvojena većinom glasova. 
 
U nastavku sednice, odbornici su usvojili niz predloga zaključaka o prihvatanju izmena i dopuna programa rada javnih preduzeća i ustanova, kao i izveštaj mesnih zajednica o radu i aktivnostima za 2008. godinu. Većinom glasova razrešen je v.d. direktora JKP "Gradska toplana" Ilija Svilar, a za novog v.d. direktora postavljen  je Vladimir Tešić, dipl. inž. elektrotehnike, dosadašnji direktor preduzeća NIS TNG.