Održana sednica Gradskog veća

U četvrtak, 02.07.2009.godine, održana je 27. sednica Gradskog veća grada Zrenjanina, kojom je predsedavao Gradonačelnik dr Mileta Mihajlov. Dopune dnevnog reda nije bilo, pa se raspravljalo o 51-oj tački.

 

 


Gradski većnici su utvrdili Predlog Odluke o izmenama I dopunama Odluke o Budžetu grada Zrenjanina za 2009. godinu.Usled niza negativnih efekata svetske krize, pada privredne aktivnosti za grad Zrenjanin, primanja budžeta grada se nisu ostvarila u očekivanom obimu te se pristupilo izradi ove Odluke o izmenama I dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2009.godine. Ovom izmenom planirana su ukupna primanja budžeta grada u iznosu od 4.244.188.368. dinara od čega 3.635.863.239 dinara predstavljaju ustupljeni I izvorni javni prihodi, a 608.325.129 dinara su planirani kao dodatni prihodi indirektnih korisnika sredstava budžeta grada Zrenjanina. Stopa smanjenja ukupnih prihoda I primanja za 2009. godinu iznosi 17.5%. Smanjenje budžetskih prihoda I primanja je planirano za 19.5%, dok je smanjenje dodatnih prihoda indirektnih korisnika sredstava budžeta planirano za 3.5%.
Gradsko veće je juče, takođe revidiralo I godišnja planska dokumenta javnih preduzeća I ustanova, jer će budžetski korisnici morati znatno da smanje potrošnju. Ograničena je I masa plata, tako da će zarade zaposlenih u gradskim javnim preduzećima biti smanjene za 15 %.
Skupština grada Zrenjanina će o rebalansu odlučivati 10.jula.