Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata nevladinih organizacija, udruženja građana i drugih neprofitnih organizacija u oblasti obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine u budžetskoj 2009. godini.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava planiranih za ove namene Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2009. godinu, u okviru Razdela Sekretarijata.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose putem pošte na adresu: 
          Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje 
          Bulevar Mihajla Pupina 16.
          21000 Novi Sad, 

ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Obrazac upitnika se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs  

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa/projekata nevladih organizacija, udruženja građana i drugih neprofitnih organizacija u oblasti obrazovanja na teritoriji ap vojvodine u budžetskoj 2009. godini