Mihajlov, Marton i Jeremić posetili Međuopštinsku organizaciju slepih i slabovidih

Godine 1964. američki kongres je usvojio rezoluciju kojom se svake godine, 15. oktobra, obeležava "Dan belog štapa". Tim aktom dao je do znanja svojim sugrađanima da prepoznaju značaj "belog štapa" u unapređenju samostalnosti slepih i slabovidih osoba kao i da poštuje njihova mnogobrojna dostignuća. Ovaj datum je danas široko prihvaćen i obeležava se kao "Svetski dan belog štapa". Takođe, Rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 1992. godine, 15. oktobar proglašen je Svetskim danom slepih osoba.
 
"Beli štap" je jedan od najvažnijih i najpouzdanijih pomagala koje koriste slepe i slabovide osobe. On im omogućava veću mobilnost i samostalnost, olakšavajući njihovo uključivanje u sve aspekte društvenog života. On je jednostavno sredstvo koje podseća da su jedine prepreke koje stoje na putu osobama sa invaliditetom diskriminatorski stavovi i praksa koje društvo i njegovi građani postavljaju na njihov put.
 
Povodom obeležavanja "Dana belog štapa", prostorije Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih u Zrenjaninu posetili su gradonačelnik dr Mileta Mihajlov, predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton i njegov zamenik Predrag Jeremić. Oni su se upoznali s aktivnostima i uslovima u kojima radi ova organizacija koja trenutno okuplja 244 člana. 
 
 
      
 
- To je, nažalost, najveći broj članova od kako postoji ova organizacija, a osnovana je pre šest decenija. Među našim članovima je, nažalost, i dvadeset sedmoro dece i mladih, starosti od nulte do dvadeset šeste godine – rekao je predsednik Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Zrenjanina Vladimir Panin. – Lokalna samouprava nam izlazi u susret, a ono što nam predstavlja probleme jesu nerešen vlasnički odnos prostorija u kojima se okupljamo, zapošljavanje naših članova, kao i postojanje različitih prepreka i barijera u gradu koje nam onemogućavaju normalno i bezbedno kretanje – istakao je Panin i podsetio da je Zrenjanin među vodećim gradovima u Srbiji po zapošljavanju slepih lica, kao i postavljanju zvučnih semafora na glavnim raskrsnicama. On je postavio i pitanje šta je s finansijskim sredstvima namenjenim invalidima, a koja potiču od prihoda državne lutrije i igara na sreću, jer je Organizacija slepih i slabovidih u sve težoj materijalnoj situaciji. 
 
 
Zahvaljujući na pozivu da prisustvuje svečanosti u prostorijama Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih, gradonačelnik dr Mileta Mihajlov je rekao da će lokalna samouprava i dalje podržavati rad Organizacije.
- Ove smo godine nagradili i uspešnog sportistu iz vaših redova, gospodina Slavoljuba Epifanića, i ta podrška grada ostaće i ubuduće – istakao je Mihajlov, dok je predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton rekao da obaveza da se pomogne slepim i slabovidim licima mora biti prisutna i u periodima ekonomske krize, kakva je sada.
- Vaša organizacija veoma dobro i kvalitetno radi i taj rad treba nagraditi. Bez obzira što gradska uprava pomaže sve organizacije i udruženja građana, ipak one koji bolje rade treba nekada i bolje nagraditi – istakao je Marton.  
 
 
Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih u Zrenjaninu najstarija je organizacija ove vrste na teritoriji Vojvodine, osnovana 1948. godine. Povodom "Svetskog dana belog štapa", slepi i slabovidi Zrenjanina upriličili su i prigodnu izložbu ručnih radova svojih članova, kao i pomagala za slepa lica, koju su čelnici gradske uprave s pažnjom razgledali.