Poziv za prikupljanje predloga projekata za zajednički razvoj prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije (HUSRB/0901)

Nacionalna agencija za razvoj Republike Mađarske i Ministarstvo finansija Republike Srbije objavljujuju prvi javni Poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije.
 
 
Šta je predmet Poziva? 
Na teritoriji obuhvaćenoj Programom finansiraće se projekti usmereni na jačanje ekonomske i socijalne kohezije, za zaštitu životne sredine, za zajedničke aktivnosti istraživanja i razvoja, kao i projekti iz oblasti obrazovanja, obuke i razmene.
 
Ko može da prijavljuje predloge projekata?
Neprofitne organizacije, između ostalih lokalne samouprave, udruženja lokalnih samouprava, fondacije, udruženja, neprofitna društva sa ograničenom odgovornošću, obrazovne institucije, komore. U projektu moraju da budu zastupljene najmanje po jedna organizacije iz Mađarske i Srbije, sa teritorije obuhvaćene programom.
 
Koliki je ukupni iznos finansiranja? 
U okviru ovog Poziva za prijavljivanje predloga projekata ukupno je na raspolaganju 16.607.511 evra iz IPA fondova Zajednice. U Republici Mađarskoj projekti će biti finansirani putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i Republike Mađarske, a u Republici Srbiji putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
 
Korisna informacija:
Dodatne informacije o sadržaju prijavnog paketa potencijalni aplikanti mogu da saznaju na Otvarajućoj konferenciji i Informativnim Danima, koji će biti organizovani sledećim danima u sledećim gradovima: 26. oktobra 2009. u Segedinu, 28. oktobra 2009. u Novom Sadu, 29. oktobra 2009. u Subotici, 3. novembra 2009. u  Zrenjaninu, 4. novembra 2009. u Baji. Za detalje molimo pogledati na www.hu-srb-ipa.com.
 
Kako prijaviti predlog projekta?
Sve prijave treba da budu podnete na engleskom jeziku Zajedničkom tehničkom sekretarijatu u Budimpešti. Rok za podnošenje prijava je 31. decembar 2009. godine. Prijave podnete posle roka neće se razmatrati.
 
Dokumentacija poziva za prikupljanje predloga projekata, procedure za podnošenje prijava i dodatne infomacije mogu se naći na vebsajtu Programa: www.hu-srb-ipa.com.