Anketni odbor: Šta je istina u slučaju "Šinvoz"?

Anketni odbor Skupštine grada Zrenjanina radi utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka nad AD ''Šinvoz'' javno je juče pozvao sadašnjeg direktora preduzeća Radeta Miljuša i većinskog vlasnika Nebojšu Ivkovića da prekinu s šikaniranjem i davanjem otkaza radnicima koji su imali bilo kakve veze s radom Anketnog odbora. 
 
Na konferenciji za novinare, kojoj su prisustvovali predsednik Anketnog odbora i član Gradskog veća Branislav Markuš, i članovi Anketnog odbora Petar Krstić i Kašlik Jožef, predstavnicima medija ukazano je da se radi o revanšizmu sadašnjeg rukovodstva ''Šinvoza'', kao dokazu njihove nemoći da pokrenu proizvodnju u punom obimu i vrate firmu na mesto uglednog remontera, sa koga je svesno i namerno gurnuta u ambis stečaja.
 
 
Oni su podsetili da je, posle obimnog i svestranog rada, Anketni odbor jednoglasno usvojio izveštaj, koji je kasnije takođe jednoglasno usvojen od strane  Gradskog  veća  i od strane odbornika Skupštine grada. U izveštaju nedvosmisleno stoji da je stečajni postupak u AD ''Šinvoz" režiran, odnosno namerno izazvan, kako bi se   oštetili radnici, akcionari, poverioci i država. Na ove ozbiljne navode i optužbe, nadležni državni organi do danas nisu reagovali u pravcu njihovog potvrđivanja ili osporavanja. Tokom konferencije saopšteno je da sadašnje rukovodstvo predstavlja, u suštini, kontinuitet u nesavesnom poslovanju, jer su na čelu ''Šinvoza'' isti ljudi koji su na različitim rukovodećim položajima bili i u vreme pokretanja stečaja. 
- Mi, u ovom slučaju, branimo interes našeg grada. Mi ukazujemo da ''Šinvoz'' treba da radi, da je u njemu nekada bilo 450 radnika, i da je dobro kada se svaki radnik u njega vraća. Ali ne želimo da rukovodstvo ucenjuje radnike i da one koji su pomagali ili radili u Anketnom odboru ostavlja bez posla. Znači, tražimo dijalog sa svima u ''Šinvozu'', kog do sada nije bilo, i tražimo najbolje rešenje za grad - rekao je Branislav Markuš.
 
Član Anketnog odbora Petar Krstić pozvao je menadžment ''Šinvoza'' na javni dijalog i istakao da je besmislena priča da u gradu postoje ljudi koji ne žele da ''Šinvoz'' ili bilo koje drugo preduzeće uspešno posluje. 
 
Novinarima se obratio i član Anketnog odbora Kašlik Jožef, koji je 32 godine proveo u ''Šinvozu'' na mestu referenta za obračun ličnih dohodaka, a sada je ostao bez posla. On je rekao da se pridružio radu Anketnog odbora svojom voljom, s ubeđenjem da će pomoći iznalaženju istine o ''Šinvozu'', a da mu ugovor o radu nije produžen s obrazloženjem da u preduzeću ima viška radnika. Uprkos tome, na njegovo radno mesto primljen je drugi zaposleni, baš kao i u slučaju radnika Vladimira Kantara, koji je takođe ostao bez posla.
- Drugim radnicima menadžment, međutim, objašnjava da ja ''odajem poslovne tajne o preduzeću'' i da sam zato dobio otkaz - ističe Kašlik. 
 
Članovi Anketnog odbora ukazuju da nisu postojali opravdani razlozi da se   ''Šinvoz'' gurne u stečaj i još jednom su pozvali nadležne državne organe da pokrenu postupke protiv većinskog vlasnika i rukovodstva ''Šinvoza'' odgovornih za namerno izazivanje stečaja.