“Hoću da znam?!- Istraživanje obrazovnih potreba mladih u Vojvodini“

Rezultati projekta “Hoću da znam?!- Istraživanje obrazovnih potreba mladih u Vojvodini“ su saopšteni na skupu koji je organizovala Kancelarija za mlade Zrenjanina, u multimedijalnoj sali Gradske kuće, u sredu, 10. marta 2010. Prisustvovali su predstavnici srednjih škola – direktori i pedagozi, omladinskih organizacija, Nacionalne službe za zapošljavanje, ustanova kulture, medija, kao i mladi Zrenjanina. Projekat je predstavila Marija Ćurčin, koordinatorka Kancelarije za mlade Pančeva.

 


“Hoću da znam?!- Istraživanje obrazovnih potreba mladih u Vojvodini“ je projekat koji je realizovala Kancelarija za mlade grada Pančeva uz finansijsku podršku Sekretarijata za omladinu i sport IV AP Vojvodine a u okviru realizacije Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini. Istraživanje o obrazovnim potrebama mladih u Vojvodini ima za cilj dobijanje preciznih podataka o kvantitetu i kvalitetu prepoznatih i neprepoznatih obrazovnih potreba kod mladih za potrebe unapređenje obrazovne ponude, afirmacije i promocije celoživotnog učenja i neformalnih oblika obrazovanja. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji gradova Pančevo i Zrenjanin i opština Alibunar, Kovačica i Vršac, gde je anketirano ukupno 948 mladih između 14-30 godina. Prikupljanje podataka obavili su mladi anketari uz podršku Kancelarije za mlade grada Zrenjanina, Kancelarije za mlade Alibunar i Kancelarije za mlade Vršac. Broj direktnih korisnika ovog projekta je 46 lokalnih samouprava na teritoriji Vovodine i preko 500 različitih kreatora obrazovnih programa za mlade (ustanove, institucije i organizacije).

 


U svojim poglavljima “Hoću da znam?!” otkriva i predstavlja: 15 prvorangiranih obrazovnih potreba mladih u Vojvodini, povezanost između biosocijalnih karakteristika ispitanika i obrazovnih potreba i  povezanost imeđu obrazovnih karakteristika ispitanika i obrazovnih potreba.
Ovi rezultati, kako naglašava Darko Trajlov, koordinator Kancelarije za mlade Zrenjanina, mogu da budu od koristi svim kreatorima obrazovne politike za mlade.