Decentralizaciju početi od inspekcijskih službi

Povodom dopisa upućenog lokalnim samoupravama u Srbiji od strane ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milana Markovića, a u kom se lokalne samouprave u Srbiji pozivaju da daju mišljenje o započetim aktivnostima na decentralizaciji zemlje i razmotre sopstvene kapacitete i mogućnosti za sprovođenje decentralizacije, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton saopštava da je lokalna samouprava u Zrenjaninu uputila ministru Markoviću odgovarajući predlog.
 
"Izražavajući zadovoljstvo zbog pokrenutih procesa decentralizacije zemlje i prenošenja određenih ingerencija na lokalne samouprave, mišljenja smo da u tim procesima treba krenuti od ingerencija koje trenutno imaju pojedine inspekcijske službe.
Grad Zrenjanin predlaže da, sa republičkog nivoa, u nadležnost lokalne samouprave prvo pređu poljoprivredna, veterinarska, tržišna i inspekcija rada. Naši prostorni kapaciteti, stručnost kadrova i organizacija, u potpunosti bi opravdali prenos nadležnosti, i verujemo, doprineli da se procesu decentralizacije pristupi s još većom dozom poverenja u lokalne samouprave" – saopštava predsednik zrenjaninske Skupštine Aleksandar Marton.