Konstituisan Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine

U Zrenjaninu je danas održana konstitutivna sednica Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine u Srbiji, na kojoj su članovi Saveta, većinom glasova, za predsednika izabrali Daniela Petrovića, nosioca izborne liste "Rumunsko jedinstvo za evropsku budućnost" i aktuelnog Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
 
 
Sednica je, u Svečanoj sali Gradske kuće, započela verifikacijom mandata članova Saveta, izabranih na osnovu rezultata izbora održanih 6. juna. Tada je najviše glasova dobila lista "Rumunsko jedinstvo za evropsku budućnost - Daniel Petrović" (48,14% od ukupnog broja glasova) i ona u sastavu Nacionalnog saveta ima apsolutnu većinu, odnosno 12 od ukupno 23 predstavnika. Četiri predstavnika u Savetu dala je lista "Zajednica Rumuna u Srbiji", tri lista  "Jedinstvo - dr Valeriu Pintor", dva lista "Nezavisni Rumuni – Arhimandrit Longin Peruca Munćan" i po jednog liste "Ujedinjeni Rumuni iz Srbije – Vasile Barbu" i "Ujedinjeni Rumuni - Raša Todorel". Na izborima je glasalo 9484 birača, od 17417 ukupno upisanih u poseban irački spisak rumunske nacionalne manjine.
 
 
Konstitutivnoj sednici prisustvovalo je 20 članova Saveta, a učesnicima skupa su se obratili i poželeli uspešan rad Pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine, mr Andor Deli, i predsednik Skupštine grada Zrenjanina, Aleksandar Marton. 
 
     

 

Inače, u toku su, ili su završeni, procesi konstituisanja i preostalih 18 nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji, koji su učestvovali na prvim neposrednim ili elektorskim izborima ove vrste u našoj zemlji. Novoizabrani nacionalni saveti predstavljaće organe svojevrsne kulturno-prosvetne autonomije za nacionalne manjine u Republici Srbiji, koji će moći da odlučuju i o pitanjima informisanja i drugim značajnim za očuvanje nacionalnog identiteta manjina.