Prikupljeno tri tone električnog i elektronskog otpada u Zrenjaninu

U okviru akcije "Očistimo Srbiju", održane 5. juna, osim čišćenja svog radnog i drugog prostora, Gradska uprava grada Zrenjanina se uključila i u delu koji se odnosio na prikupljanje električnog i elektronskog otpada na teritoriji grada Zrenjanina (stare i neupotrebljive pisaće mašine, fotokopir aparati, monitori i kućišta računara, štampači, skeneri, tastature, miševi, televizori, radio-prijemnici i drugo). U saradnji sa javnim preduzećima i ustanovama JKP "Čistoća i zelenilo", JP "Direkcija za izgradnju grada Zrenjanina", Kulturnim centrom Zrenjanina i Elektrotehničkom i građevinskom školom "Nikola Tesla", prikupljeno je oko tri tone električnog i elektronskog otpada (pojedinačno: Gradska uprava 1.808 kg, JP "Direkcija za izgradnju grada Zrenjanina" 595 kg, Elektrotehnička i građevinska škola "Nikola Tesla" 359 kg, JKP "Čistoća i zelenilo" 301 kg, Kulturni centar Zrenjanina 70,5 kg).
 
 
Prikupljena količina električnog i elektronskog otpada je preuzeta, u okviru akcije "Očistimo Srbiju", potpuno besplatno od strane ovlašćenog preduzeća "S.E.Trade" d.o.o. iz Beograda na detaljnu klasifikaciju, reciklažu i proizvodnju nove sirovine. Imajući u vidu da, u uobičajenim okolnostima, odlaganje električnog i elektronskog otpada podrazumeva kako troškove kilaže samog otpada, tako i troškove transporta u za to specijalno predviđenim vozilima, Gradska uprava i navedena javna preduzeća i ustanove su juče dobile odgovarajuće potvrde za preuzeti električni i elektronski otpad (sekundarnu sirovinu), u skladu sa sertifikovanim sistemom menadžmenta zaštite životne sredine, a prema zahtevima standardima SRPS ISO 14001:2005, koji se primenjuje u preduzeću "S.E.Trade" d.o.o.
 
Sprovođenjem akcije prikupljanja električnog i elektronskog otpada demonstrirana je, zaista, velika društvena odgovornost svih navedenih činilaca, jer je električni i elektronski otpad tretiran na zakonom propisani način, a ne jednostavnim bacanjem na deponiju i mešanjem sa drugom vrstom otpada i predstavlja primer dobre prakse koji u narednom periodu treba da slede i druga preduzeća i ustanove u gradu.