Internetom do pravnih informacija iz Republike Hrvatske

 

Građani i izbegla lica koji žive na području grada Zrenjanina, a nosioci su prava na nepokretnostima ili imaju neka druga prava ili interese u Republici Hrvatskoj, mogu putem priloženog materijala dobiti pravne informacije o propisima, sudskoj i upravnoj praksi iz Republike Hrvatske.

 

 Internet vodič iz Republike Hrvatske