Sanacija deponije uzrok neprijatnog mirisa u gradu

Zbog mnogobrojnih pritužbi građana na neprijatan miris koji se od juče širi gradom, i po zahtevu zamenika gradonačelnika Gorana Kaurića, inspekcija za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Zrenjanina izvršila je nadzor.
U Izveštaj  o postupanju inspekcije za zaštitu životne sredine od 06.08.2010. navodi se da je inspektor za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Zrenjanina izvršio inspekcijski nadzor rada JKP «Čistoća i zelenilo», gradska deponija, dana 06.08.2010.

 


“Uvidom na licu mesta utvrđeno je da se na gradskoj deponiji JKP « Čistoća i zelenilo » vrše radovi sanacije većeg obima, na površini od 4-5 hektara. Radovi se izvode buldožerom velike snage i težine, koji niveliše telo deponije. Da bi se deponija dovela u funkcionalno stanje skinut je gornji sloj smeća u visini 1-1,5 metara. Ovaj skinuti sloj se razvlači i ravnomerno sabija kako bi se optimizovao kapacitet deponije. Neprijatni mirisi  su posledica ove faze radova. Nakon razvlačenja i sabijanja smeća nanosi se zemlja kojom se prekriva smeće tako da će se neprijatni mirisi koji potiču od deponije minimizirati. Kasete u kojima se pre dve godine skladištio tečni otpad su sanirane odnosno prekrivene peskom. O pojavi neprijatnih mirisa na teritoriji grada Zrenjanina obavešten je i republički vodoprivredni inspektor” saopštio je inspektor za zaštitu životne  sredine Breu Ranče.
Zamenik gradonačelnika Goran Kaurić najavio je obilazak deponije.