''Spremno dočekati Zakon o imovini lokalnih samouprava''

Povodom najave Vlade Republike Srbije o skorom donošenju Zakona o imovini lokalnih samouprava, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton podseća da su pre godinu dana upravo predstavnici odborničkih klubova u Skupštini grada Zrenjanina uputili dopis Vladi Republike Srbije i predstavnicima svih poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u kom su zatražili hitno donošenje ovog Zakona.
 
"Zakonski okvir kojim je regulisan položaj lokalnih vlasti u Srbiji uskraćivao je godinama unazad raspolaganje imovinom gradovima i opštinama u Srbiji i na taj način otežavao im funkcionisanje.
Zahtevu odborničkih klubova u zrenjaninskom parlamentu pridružile su se i neke druge lokalne samouprave, a ideju o donošenju Zakona u hitnom postupku podržala je u Stalna konferencija gradova i opština Srbije.Formirano je i radno telo koje ze cilj ima  kvalitetno usaglašavanje teksta Zakona.
Vlada Republike Srbije najavila je u junu mesecu skoro donošenje Zakona o imovini lokalnih samouprava. Ova vest je obradovala sve u lokalnim vlastima Srbije i Grad Zrenjanin želi da spremno dočeka proces donošenja Zakona.
Lokalna samouprava u Zrenjaninu analiziraće tekst predloga Zakona u cilju njegovog što boljeg kvaliteta, što je od velike važnosti za celokupno funkcionisanje gradova i opština, imajući u vidu važnost pitanja vezanih za imovinu.
U ovom procesu održaće se i sastanci sa poslanicima Skupštine Srbije koji su iz Zrenjanina i imaće poslednju reč u procesu donošenja Zakona." – saopštava predsednik zrenjaninske Skupštine Aleksandar Marton.