Proširiti Savet za međunacionalne odnose

 Predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton održao je juče sastanak sa predstavnicima četiri manjinske nacionalne zajednice, koje imaju svoje organizacije i aktivne su na teritoriji Grada Zrenjanina – slovenačkom, makedonskom, nemačkom i jevrejskom. Sastanku su prisustvovali predsednica Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine Milena Spremo, predsednica Udruženja Makedonaca "Sveti Kliment Ohridski" u Zrenjaninu Kamka Latinkić, predsednica Jevrejske opštine Zrenjanin Ljiljana Popov i predsednik Nemačkog udruženja "Bečkerek" Zrenjanin Petar Bomble. 
 

Savet za međunacionalne odnose Grada Zrenjanina, kao što je poznato, osim predstavnika srpske, okuplja i predstavnike četiri manjinske zajednice koje broje više od 1% stanovništva na gradskoj teritoriji – mađarske, rumunske, slovačke i romske. Prvom sazivu Saveta uskoro ističe mandat, pa su u toku pripreme za konstituisanje novog.
 
Tokom jučerašnjeg sastanka, predsednik Marton istakao je da bi bilo dobro imenovati još jednog člana Saveta, koji bi zastupao interese manjinskih zajednica sa manje od 1% od ukupnog stanovništva, ali koje organizovano rade u Zrenjaninu, a takvih je pet – osim onih čiji su predstavnici prisustvovali sastanku, tu je još i bugarska nacionalna zajednica.
 
- S obzirom da mandat Saveta za međunacionalne odnose traje pet godina, svake godine u članstvo Saveta naizmenično bi ulazili predstavnici po jedne manjinske zajednice i na taj način ravnopravno učestvovali u donošenju svih odluka. Svi učesnici ovog sastanka prihvatili su ovakvu mogućnost, tako da nam preostaje da zatražimo i mišljenje iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, da li je naš predlog u skladu s propisima i odredbama o izboru članova saveta za međunacionalne odnose – rekao je Aleksandar Marton.