Održana 30. sednica Skupštine grada

Skupština
Odbornici Skupštine grada zasedali su danas po 30. put u ovom sazivu. Na dnevnom redu našla se 31 tačka, a dopunom je proširen za još 3 tačke. Početku sednice prisustvovalo je 58 odbornika. 
 
Usvajanju dnevnog reda prethodila je jednosatna rasprava, tokom koje je najviše reči bilo o predloženom informisanju Skupštine o Izveštaju inspektora za unutrašnju kontrolu budžeta o utrošku sredstava za izgradnju nove kotlarnice u JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin. Bilo je predloga da se ova tačka skine s dnevnog reda, ili da bude prva po redu, a odbornici Srpske radikalne stranke, obrazlažući predlog, isticali su kontradiktornosti u postupku formiranja ovog javnog preduzeća, planiranih i utrošenih sredstava i načinu na koji su  birani izvođači i obavljani radovi. 
 
Reagovao je i gradonačelnik, dr Mileta Mihajlov, koji je istakao da je najvažnije da je kotlarnica u funkciji i da je grad tokom zime imao kvalitetno grejanje, iako je pred sezonu pretila opasnost da ga uopšte ne bude. Komentarišući izveštaj budžetskog inspektora, on je rekao da nema potrebe trošiti toliko energije na ova pitanja, jer ni svi predviđeni radovi na objektu nisu završeni, pa ni izveštaj ne može biti kompletiran. 
 
Gradonačelnik je prihvatio i kritiku odbornika SRS Aleksandra Stojšina da nisu ispoštovane odluke Skupštine grada o podizanju spomen-obeležja poginulim učesnicima ratova 1991-1999. godine i dodao da je dao nalog za izvršenje ove odluke i da će se radovima pristupiti s prvim lepim danima. 
 
Jednoglasno je prihvaćen predlog predsednika odborničke grupe SRS Saše Santovca da se dnevni red dopuni donošenjem odgovarajućeg zaključka, na osnovu kog bi se od JP ''Vode Vojvodine'' zahtevalo da otpiše nadoknade za odvodnjavanje za 2010. godinu onim poljoprivrednicima sa teritorije Grada Zrenjanina koji su nadležnim organima prijavili štetu usled poplava. 
 
Raspravu je izazvala i prva tačka dnevnog reda, Predlog Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Opet su u diskusiji prednjačili odbornici SRS, a preovladali su stavovi da je zaštita životne sredine značajna oblast za koju treba izdvajati sredstva, pod uslovom da utrošak sredstava bude jasno definisan, kontrolisan i namenjen za realizaciju konkretnih planova i programa. 
 
Odbornici su, većinom glasova, usvojili Predlog Odluke o troškovima tehničkog pregleda objekata,  Predlog Odluke o stavljanju van snage određenih Odluka o urbanističkim projektima i rešenja o usvajanju urbanističkih projekata, Predlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu.
 
Utvrđen je Predlog Odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji Mesne zajednice ''Belo Blato'' Belo Blato za period od 01.06.2011. do 31.05.2016. godine, kao i Predlog Odluke o raspisivanju referenduma na teritoriji ove mesne zajednice. Proglašeno je i uvođenje samodoprinosa na teritoriji mesnih zajednica ''Klek'', ''Zlatica'' i ''Vojvoda Stevan Knićanin''.
 
U komunalnoj oblasti usvojeni su predlozi nekoliko odluka - Odluke o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila, Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu, uslovima i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje na teritoriji grada Zrenjanina.
 
Usvojenim izmenama i dopunama Odluke o Savetu za međunacionalne odnose, omogućeno je predstavnicima manjinskih zajednica koje broje manje od 1% ukupnog stanovništva da prisustvuju sednicama Saveta bez prava glasa.
 
Jednoglasno je usvojen Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2010. godinu. Većinom glasova, odbornici su usvojili Predlog Odluke u vezi prihvatanja zahteva ''NET BUS'' CO d.o.o. i odobravanja zaključenja ugovora sa ovim preduzećem, za privremeno obavljanje komunalne delatnosti javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zrenjanina
 
Usvojeni su i predlozi odluka o obezbeđenju sredstava u budžetu za 2011. godinu za učešće u finansiranju projekta sanacije zgrade komiteta u Zrenjaninu, kao i o prihvatanju obaveze servisiranja duga u finansiranju projekta sanacije zgrade komiteta u Zrenjaninu. 
 
Usvojenim zaključcima, Skupština je prihvatila izmene i dopune programa poslovanja i rada JKP ''Vodovod i kanalizacija'' i Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2011. godinu. Prihvaćena je i Informacija o izradi i donošenju Prostornog plana grada Zrenjanina. 
 
Odlukom Skupštine grada, obrazovan je, kao stalno radno telo, i Gradski štab za vanredne situacije, koji čine komandant štaba, njegov zamenik, načelnik i 14 članova. Na čelu Štaba je gradonačelnik, dr Mileta Mihajlov.  
 
Nakon usvajanja Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Saveta za odbranu i bezbednost Grada Zrenjanina, skupštinsku salu napustili su odbornici Srpske radikalne stranke, a Skupština je sa današnjim radom završila u 13.30 časova.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/891/grb_zrenjanin_150px.jpg