Odbornici Skupštine grada juče zasedali 31. put

Juče je održana 31. sednica Skupštine grada, tokom koje su razmatrane odluke u vezi sa komunalnim funkcionisanjem grada, izveštaji o poslovanju i radu javnih preduzeća i ustanova, predlozi o imenovanju nekoliko ulica i predlozi određenih kadrovskih rešenja u skupštinskim savetima, komisijama, kao i u upravnim, nadzornim i školskim odborima.
 
Na sednici je saopšteno da je prestala da postoji odbornička grupa "Ujedinjeni regioni Srbije – G17 plus", jer je četvoro odbornika iz ove stranke – Dorogi Endre, Dimitrije Damjanović, Viljaček Erka i Radu Đorđe – pristupilo Demokratskoj stranci. Odbornica Socijademokratske partije – pokreta "Ravnopravnost" Milena Prstojević sama je saopštila da je pristupila Srpskoj naprednoj stranci, te je ova stranka dobila trećeg odbornika u Skupštini grada Zrenjanina. Takođe, jedina odbornica Srpskog pokreta obnove, iz koalicije "Za evropski Zrenjanin", Gina Planinčić, pristupila je SDP – pokretu "Ravnopravnost", pa je ova stranka, uprkos odlasku Milene Prstojević, sačuvala svoju odborničku grupu, sa četvoro odbornika.
 
Sat vremena trajala je rasprava o dnevnom redu, tokom koje je predloženo više tačaka za njegovu dopunu. Usvojen je predlog Gradskog veća da se sa dnevnog reda skine tačka - predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu, a odbijeno je nekoliko predloga upućeno od strane odbornika opozicije.
 
Odbornilk Srpske napredne stranke Miroslav Ilić zatražio je raspravu o problemu stanovnika Knićanina, koji žele da deo zdravstvenih usluga obavljaju u obližnjem Titelu, umesto da putuju u 30 kilometara udaljen Zrenjanin. Gradonačelnik dr Mileta Mihajlov odgovorio mu je da su već u toku aktivnosti o kojima je govorio Ilić, te da su pokrajinski organi dali saglasnost da se one realizuju ne samo u slučaju meštana Knićanina, već i Čente i Opova.
 
Kao prva tačka dnevnog reda, našao se Predlog Odluke o korišćenju obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama na teritoriji grada Zrenjanina. Na primedbe iz opozicije da se radi o nedovoljno definisanom dokumentu, zamenik gradonačelnika Goran Kaurić pojasnio je da se radi o aktu donetom na osnovu republičkog zakona i da je Zrenjanin jedan od prvih gradova i opština u Srbiji koji su ga usvojili. Samim tim, on će u narednom periodu još uobličavati, u skladu s predlozima i sugestijama, istakao je Kaurić.
 
Potom je usledio deo sednice tokom kog su razmatrani izvešaji o radu i poslovanju svih javnih preduzeća i budžetskih ustanova Grada Zrenjanina tokom 2010. godine. Već uobičajeno, najviše diskusije izazvali su izveštaji o radu JP ''Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina'', JKP ''Vodovod i kanalizacija'' i JKP '' Čistoća i zelenilo''. U diskusiji su uglavnom učestvovali odbornici Srpske radikalne stranke, koji su iznosili primedbe i kritike na pojedine stavke u izveštajima o radu ovih preduzeća.
 
Svi izveštaji usvojeni su većinom glasova odbornika, a nakon ovog dela sednice, napustili su je odbornici Srpske radikalne stranke.
 
U nastavku, odbornici su većinom glasova usvojili predloge rešenja o promeni naziva četiri gradske ulice, pa je tako Zrenjanin dobio ulice Duška Trifunovića, Koste Nikolića, Darka Nišavića i Vojislava Despotova.
 
Usvojen je Predlog Rešenja  o obrazovanju i izboru novih članova Saveta za međunacionalne odnose grada Zrenjanina, kao i o imenovanju dva nova člana Gradske izborne komisije. Dosadašnji vršilac dužnosti direktora JKP "Pijace i parkinzi", Borivoj Doroslovački, imenovan je za direktora ovog javnog komunalnog preduzeća.