Poziv za sastanak u Regionalnoj privrednoj komori

Grad Zrenjanin i Regionalna privredna komora Zrenjanin pozivaju zainteresovane privrednike na sastanak koji će se održati 21. aprila 2011. godine, u Velikoj sali Republičke privredne komore, ul. Kralja Petra Prvog 3, sa početkom u 09:00 h.
 
U okviru projekta "Adding value through linkages", otvorena je mogućnost za saradnju javnog i privatnog sektora u oblasti uvođenja standarda kvaliteta.

Dnevni red:
 
09.00 - 09.30 Registracija učesnika
09:30 - 10.00 Predstavljanje autorizovanog sertifikacionog tela i učesnika
10.00 – 10.30 Utvrđivanje cene za uvođenje standarda za svako pojedinačno
preduzeće/preduzetnika
10.30-11.00 Ugovaranje sa zainteresovanim preduzećima/preduzetnicima
11.00-11.15 Raspored daljih aktivnosti
 
Svi zainteresovani privrednici trebalo bi da sa sobom ponesu fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre i rešenje o PIB-u.
 
Kompletan poziv, sa širim objašnjenjem, nalazi se u delu sajta "Konkursi i obaveštenja".