Skupština usvojila rebalans budžeta, taksisti "skinuti" s dnevnog reda, ništa od referenduma u Lazarevu

Odbornici Skupštine grada usvojili su na današnjoj sednici Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2011. godinu, dok su predlozi odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina i utvrđivanju cena auto-taksi prevoza skinute s dnevnog reda, na predlog Gradskog veća. Kako je objasnio Tibor Vaš, član Gradskog veća, predlozi su povučeni zbog "dodatnih konsultacija". 
 
Kao prva tačka dnevnog reda, na inicijativu potpisanu od strane trećine odbornika, pred Skupštinom se našao predlog o raspisivanju referenduma u naseljenom mestu Lazarevo, za izmenu naziva mesta. Predlog je obrazložio predsednik odborničke grupe Srpske radikalne stranke, Saša Santovac, koji je ponovio već poznate inicijative meštana Lazareva i stavove radikala da selo treba da ponese ime "Mladićevo", zbog poznatih događanja u vezi sa nedavnim hapšenjem haškog optuženika Ratka Mladića. Predlog je odbijen većinom glasova odbornika – 38 je glasalo "protiv", 21 "za", dok je jedan bio uzdržan. 
 
Usvojena su, međutim, dva predloga SRS za dopunu današnjeg dnevnog reda. Skupština se jednoglasno obavezala da na prvoj sednici nakon letnje pauze u dnevni red uvrsti informaciju o izvršenim privatizacijama u zrenjaninskim preduzećima, a nakon glasanja u kom deo odbornika nije učestvovao, sa 26 glasova "za" i 24 "protiv", prihvaćen je predlog odbornika SRS Aleksandra Stojšina da se na sednici raspravlja o načinu raspodele sredstava iz budžeta namenjenih finasiranju programskih aktivnosti sportskih klubova. Usvojen je potom zaključak kojim se gradonačelnik Zrenjanina obavezuje da ubuduće obaveštava odbornike o načinu i kriterijumima na osnovu kojih se raspoređuju sredstva iz budžeta namenjena sportu, kao i kojim klubovima i pojedincima se seredstva isplaćuju. Zaključak je usvojen jednoglasno.
 
Nakon rasprave, uz primedbe odbornika Srpske radikalne stranke, većinom glasova Skupština je usvojila Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2010 godinu – konsolidovani završni račun, kao i Predlog Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe, čime je prestala da važi odluka iz 2009. godine kojom je regulisana ova oblast. 
 
Kao posledica Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2011. godinu, na dnevnom redu današnjeg, 33. zasedanja u ovom sazivu, našli su se predlozi zaključaka o prihvatanju izmena i dopuna programa poslovanja ili programa rada javnih preduzeća i ustanova - korisnika budžetskih sredstava.
 
Usvojen je i predlog Akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva u gradu Zrenjaninu za period od 2011. do 2013.godine, i prihvaćena Informacija o izvršenju prolećne setve i pripremama za žetvu 2011. godine na teritoriji grada Zrenjanina.
 
Kako je nagovestio predsednik Skupštine, Aleksandar Marton, odbornici će se okupiti još jednom pre letnje pauze, najverovatnije za dve nedelje. Današnji rad protekao je u konstruktivnoj atmosferi, pa je  Skupština okončala zasedanje već oko 13.30 časova.