Inspekcijski nadzor u kafileriji

Zbog učestalih žalbi građana na neprijatne mirise koji dolaze iz zrenjaninske kafilerije odnosno DOO "Prekon", i problema koji su zbog toga prisutni dugi niz godina unazad, preuzete su mere od strane inspekcije, rekao je Zoltan Kovač načelnik Odeljenja inspekcija pri Gradskoj upravi Zrenjanina.
On je dodao da, osim gradskih inspekcija, nadležnost nad kafilerijom imaju i inspekcije srednjobanatskog upravnog okruga.

 

 


Mira Dronjak, zamenik načelnika odeljenja inspekcija, tom prilikom podsetila je na poseban Zakon o zaštiti vazduha donet 2009. godine koji je sada u primeni, te da se na osnovu toga i postupa.
- To podrazumeva različite vrste merenja za različite vrste proizvodnje. Kako je od skora proizvodnja u "Prekonu" pojačana, došlo je do učestalih prijava od strane građana i inspektor je postupio u skladu sa važećim propisima. Ovaj predmet je u toku, određena merenja su naložena, ali sve dok ta merenja koja radi stručno ovlašćena organizacija, ne budu gotova i ne vidimo rezultate, ne možemo reći šta će biti preduzeto – rekla je Dronjak, napominjući da će o tome, pismenim putem, biti obavešteni i građani koji su se žalili.
Dragana Adamović, inspektor zaštite životne sredine u Gradskoj upravi, kaže da je naloženo merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu, nastalih radom postrojenja za prečišćavanje otpadnog vazduha, merenih tokom 2011. godine, na ispustu Kurmajerovog tornja pogona za reciklažu nemetalnih otpadaka i ostataka DOO "Prekon" u Zrenjaninu, ul. Šećeranska bb.
Time će se, kako je navela, uutvrditi kvalitet vazduha koji je na neki uslovljen radom tog pogona.
- Merenja su otpočeta danas, vršeno je merenje emisije na tri merna mesta i na dva emitera kotlovskog postrojenja, a rezultate očekujemo za desetak dana. Po dobijanju rezultata možemo kazati i mere koje će biti preduzete – rekla je Adamović.