Konstituisan Savet za ravnopravnost polova

Članovi Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti na teritoriji grada Zrenjanina održali su danas konstitutivnu sednicu, na kojoj su izabrali svoju predsednicu, kao i njenu zamenicu.
 
Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanin, otvorio je pozdravnom rečju zasedanje, ocenivši veoma značajnim postojanje skupštinskog tela, čiji je cilj da prati ostvarivanje ravnopravnosti polova i politike jednakih mogućnosti na nivou grada Zrenjanina, odnosno ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima upravljanja javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za građanke i građane Zrenjanina.  
 
     
 
Prema njegovim rečima, većina evropskih društava i danas je zasnovana na dominaciji jednog pola, pa su tako retki primeri predsednica i premijerki. Predsednik zrenjaninske Skupštine istakao je da je formiranje Saveta iskorak ka cilju da u narednom periodu bude 10 do 15 odsto više žena na funkciji, rukovodećim položajima i u organima odlučivanja.
 
Nada Sporin, predsednica Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti podsetila je da je Zrenjanin jedan od prvih gradova koji je imao Komisiju za rodnu ravnopravnost, koja je radila do uvođenja Privremenog organa grada. Ona je najavila da će Savet svoj rad usmeriti prvo ka lokalnoj samoupravi i pozvala sve građane i građanke da se aktivno uključe u rad Saveta svojim sugestijama i inicijativama. 
 
 
Odbornici Skupštine grada Zrenjanina su na poslednjem zasedanju doneli Odluku o imenovanju Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti na teritoriji grada Zrenjanina, koji se sastoji od sedam članova. Pored predsednice i njene zamenice, odbornice Nade Sporin i Dragane Mihaljević, njega čine i odbornik Miloš Ranisavljev, odbornice Radmila Arsić i Silvia Katai, kao i Damir Pavić i Radoslava Aralica, koja je predstavnica NVO sektora. 
 
 
Savet se, između ostalog, stara da organi javne vlasti ne prave razliku po polu: pri zapošljavanju, ostvarivanju prava na jednaku zaradu, ostvarivanju prava na stručno usavršavanje, pri izboru na rukovodeća mesta i sl, kao i da zaposlenoj ženi bude omogućeno, pod istim uslovima, napredovanje na poslu, izbor u više zvanje i stručno usavršavanje i za vreme odsustva sa posla zbog trudnoće i roditeljstva.