Predstavljene aktivnosti Saveta za ravopravnost polova

Članice Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti Grada Zrenjanina održale su juče konferenciju za novinare, na kojoj su predstavljeni aktuelni projekti ovog tela i najavljene aktivnosti za naredni period. Javnosti su se obratile Nada Sporin, predsednica Saveta, Dragana Mihaljević, njena zamenica, Radoslava Aralica, članica i Dragana Radlovački Grozdanov, zaštitnica građana Grada Zrenjanina. Skupu su prisustvovali i članovi Saveta Miloš Ranisavljev, Damir Pavić i Silvija Katai, kao i Tanja Dulović, načelnica Srednjebanatskog upravnmog okruga, i Zorica Denda, pomoćnica gradonačelnika Zrenjanina. 
 
 
Predsednica Saveta, Nada Sporin, podsetila je da je opština Zrenjanin još 2004. godine, kao jedna od prvih opština u Srbiji, formirala Komisiju za rodnu ravnopravnost, koja je radila do uvođenja Privremenog organa, 2006. godine.  
- Savet, na neki način, nastavlja aktivnosti koje je započela ta Komisija, i čini ga sedam članova, od kojih je jedan član iz nevladinog sektora. Savet je doneo Poslovnik o radu, a u izradi je Akcioni plan, strateški dokument koji će definisati dalji rad ovog tela. Lokalna uprava podržava rad Saveta i očekujemo da će naše aktivnosti biti pomognute i kroz određena budžetska sredstva. Razmenjujemo iskustva i sa predstavnicima saveta iz drugih gradova i opština, i kroz odgovarajuće edukacije, nastojaćemo da dalje sarađujemo i unapređujemo rad – istakla je Nada Sporin. 
 
Savet za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti Grada Zrenjanina ima zadatak da se stara o ostvarivanju, unapređenju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava, kao i da ustanovljava posebne mere radi postizanja rodne ravnopravnosti. Savet ima i svoje nadležnosti u brojnim oblastima i, između ostalog, stara se da organi javne vlasti ne prave razliku po polu: pri zapošljavanju, ostvarivanju prava na jednaku zaradu, ostvarivanju prava na stručno usavršavanje, pri izboru na rukovodeća mesta i sl, kao i da zaposlenoj ženi bude omogućeno, pod istim uslovima, napredovanje na poslu, izbor u više zvanje i stručno usavršavanje i za vreme odsustva sa posla zbog trudnoće i roditeljstva. 
 
 
Tokom jučerašnjeg skupa izneti su i podaci o zastupljenosti manje prisutnog, odnosno ženskog pola, u organima lokalne samouprave i javnom sektoru, pa je, tako, primetno da se žene u većini nalaze na čelu Gradske uprave, njenih odeljenja i stručnih službi, ali da se svega 6 žena nalazi na rukovodećim mestima u javnim preduzećima i ustanovama, kao i da je u sastavu Gradskog veća, od 14 članova, samo jedna žena. 
 
Zamenica predsednice Saveta, Dragana Mihaljević, najavila je da će Savet pratiti predstojeći izborni proces i starati se da budu ispoštovane zakonske kvote na listama u pogledu zastupljenosti oba pola, kao i da nakon izbora kvote budu ispoštovane i u imenovanjima na mestima odlučivanja, kao i u sastavu Skupštine grada i Gradskom veću. 
 
- Drago nam je što je nevladin sektor dobio partnera s kojim može razgovarati o svim problemima koji se tiču položaja žena – istakla je Radoslava Aralica, članica Saveta i predstavnica ženske nevladine organizacije "Zrenjaninski edukativni centar". - Svesni smo da je u našem društvu ženski pol manje zastupljen, a kao organizacija koja ima dosta iskustva u radu na ekonomskim i socijalnim problemima žena, spremni smo i otvoreni da ta naša iskustva podelimo sa Savetom i učestvujemo u svim njegovima aktivnostima. Prvo što nam predstoji jeste učešće u akciji "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koja počinje 25. novembra – rekla je Aralica. 
 
Zaštitnica građana Grada Zrenjanina Dragana Radlovački Grozdanov ocenila je formiranje i aktivnosti Saveta kao značajan korak za unapređenje položaja žena i uopšte za unapređenje ove oblasti u Gradu Zrenjaninu.
- Formiranje Saveta, takođe, ukazuje i da pitanje rodne ravnopravnosti više nije samo deklarativnog karaktera i da on treba da radi na rešavanju konkretnih, pojedinačnih problema manje zastupljenog pola. Formiranje Saveta značajno je i vezano i za saradnju sa Zaštitnikom građana Grada Zrenjanina, mi smo na istom zadatku, i očekujem našu saradnju – dodala je ona.