Skupština usvojila Informaciju o teškom poslovanju ''Jugoremedije''

Skupština grada Zrenjanina jednoglasno je, na današnjoj sednici, prihvatila Informaciju o teškom poslovanju fabrike lekova "Jugoremedija" AD, koju je odbornicima prezentovao v.d. generalni direktor ove kompanije Zdravko Deurić. Prihvatanjem Informacije, odbornici koji su učestvovali u diskusiji, istakli su zabrinutost za opstanak fabrike lekova, nagovestlili da će dalje pratiti situaciju oko "Jugoremedije" i delovati u skladu s ingerencijama i mogućnostima koje stoje na raspolaganju organima lokalne samouprave.  
 
Direktor Deurić ukazao je Skupštini grada da dugovi Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje prema "Jugoremediji" za proizvedene lekove iznose čitavih 320 miliona evra, kao i da radnicima nisu isplaćene plate za poslednja tri meseca, jer su ta sredstva uložena u nabavku sirovina za proizvodnju tri leka neophodna tržištu, kako se ne bi nadomestila uvoznim medikamentima i time "Jugoremediji" ugrozilo i samo mesto na tržištu.  Kao domaći proizvođač, nakon sniženja cena lekova juna ove godine, "Jugoremedija" se našla u teškoj situaciji jer je proizvodnja ovih lekova postala nerentabilna. I pored velikih problema "Jugoremedija" i dalje snabdeva kliničke centre, ali mora apelovati na razumevanje takvog štetnog poslovanja po fabriku. U njenim magacinima ima lekova u vrednosti od nekoliko miliona evra, ali se proizvodnja ne može odvijati u uslovima u kojima država ne ispunjava svoje obaveze prema proizvođačima lekova – čulo se, između ostalog, danas u skupštinskoj sali, u kojoj se, osim odbornika, našlo i pedesetak radnika i akcionara "Jugoremedije", zabrinutih za sudbinu preduzeća i sopstvenu egzistenciju.    
 
Današnja, 37. u ovom sazivu, sednica Skupštine grada, počela je diskusijom o dnevnom redu i uz desetak predloga odbornika opozicije, koje Skupština, većinom glasova, nije prihvatila. Predlog da se raspravlja o problemima u poslovanju "Jugoremedije", koji je izneo predsednik Skupštine Aleksandar Marton, prihvaćen je jednoglasno, i uvršten je u dnevni red kao prva tačka.  
 
Većinom glasova, Skupština je potom usvojila odluke o uvođenju samodoprinosa na teritoriji mesnih zajednica "Lazarevo" i "Botoš", kao i predlog Odluke o raspisivanju referenduma za uvođenje samodoprinosa u MZ "Jankov Most". Uoči donošenja Odluke o budžetu grada za narednu godinu, odbornici su razmatrali i usvojili izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za period januar – septembar ove godine.
 
Usvojeno je i nekoliko odluka iz komunalnih oblasti - Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije Fabrike sintetičkog kaučuka u Elemiru, Odluka o izradi Plana detaljne regulacije postojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i Odluka o prihvatanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o saradnji opština Zrenjanin, Titel, Sečanj i Kovačica o zajedničkom vršenju poslova u upravljanju čvrstim komunalnim otpadom. Skupština je usvojila i Zaključak o pokretanju postupka javne nabavke za izgradnju prečistača pijaće vode u Zrenjaninu. 
 
Na današnjoj sednici Skupštine grada izabran je zamenik Zaštitnika građana za teritoriju grada Zrenjanina zaduženog za zaštitu prava deteta i ravnopravnost polova. Tu funkciju obavljaće Irena Tapavički, diplomirani pravnik iz Zrenjanina, koja je, nakon što je izabrana, položila i svečanu zakletvu. 
 
Do kraja godine odbornici će se okupiti još jednom, najverovatnije 28. ili 29. decembra, kada će se na dnevnom redu naći predlog Odluke o budžetu Grada Zrenjanina za 2012. godinu.