Apel Aleksandra Martona Ministarstvu odbrane Republike Srbije

Povodom inicijative novosadskog Društvenog centra da se prostor kasarne "Dr Arčibald Rajs" ustupi na korišćenje udruženjima građana i mladim aktivistima, Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, uputio je juče apel Ministarstvu odbrane Republike Srbije u kom ukazuje na potrebu društvene solidarnosti nadležnog državnog organa:
 
"Ovo je jasna poruka, koju su uputili mladi ljudi sa željom da im se obezbedi njihovo mesto u društvu, što je njihovo ljudsko pravo, koje niko ne sme da im uskrati. Iako svaka borba mora poštovati principe demokratije i koristiti se isključivo sredstvima u okvirima zakona, ovo nam je jasan znak da generacije koje dolaze žele da budu aktivno uključene i vidljive kroz svoj aktivizam i mi im u tome moramo pomoći. Zbog toga apelujem na Ministarstvo odbrane Republike Srbije da svoje napuštene prostore, koji sada propadaju u većini gradova, pa tako i u Zrenjaninu, namene ravnopravnim članovima društvene zajednice. Podsećam da je sedište građanskog aktivizma u Zrenjaninu u Makedonskoj ulici 11, ali da je kapacitet tog prostora odavno prevaziđen, pa bi ustupanje vojnog objekta, ili jednog njegovog dela, u ove svrhe, bio čin društvene solidarnosti i građanske odgovornosti" - kaže se u jučerašnjem saopštenju predsednika zrenjaninske Skupštine.