Islamska zajednica u Zrenjaninu doprinosi multietničnosti i toleranciji

- Islamska zajednica u Zrenjaninu dobar je primer saradnje Grada Zrenjanina s verskim zajednicama i cilj naše posete ovom prostoru jeste da pokažemo da su sve građanke i svi građani Zrenjanina ravnopravni i da je grad otvoren za sve ljude, bez obzira na veru, jezik ili tradiciju – istakao je predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton prilikom jučerašnje posete Islamskoj zajednici u našem gradu. On je ocenio da sve gradske bogomolje podjednako doprinose negovanju bogatstva koje poseduje ova sredina, a to su multietničnost, tolerancija i dobrosusedski odnosi, što je preporuka i za investitore koji žele da ovde ulože svoj kapital. 
 
 
Islamska zajednica u Zrenjaninu, kako je naveo Elvir Šerifović, glavni imam, datira od 1973. godine i danas broji oko 2.500 članova, pretežno romske nacionalnosti, i u manjoj meri albanske, turske i bošnjačke. Osim verskih aktivnosti, koje realizuju u prostoru molitvenog doma u Ulici Ive Lole Ribara, usmereni su i ka edukaciji i vaspitanju svojih pripadnika, sa željom da što više budu uključeni u društvene tokove i aktivnosti zajednice. On je saradnju sa drugim verskim zajednicama ocenio kao dobru, uz konstataciju da može i treba da bude još bolja.   
- Jedni drugima moramo pružati ruku, da bi svima nama, kao društvu, bilo bolje, ali i da bi sam grad išao napred. Ja sam zahvalan svima koji su Islamsku zajednicu prepoznali kao prijatelja, saradnika i dobronamernu instituciju, spremnu da doprinese napretku sredine. Govoreći da je Bog jedan i da nas vera sve spaja, bez obzira na razlike u poreklu, jeziku, kulturi ili tradiciji, dajemo doprinos međusobnom poštovanju, druženju i međuetničkoj saradnji  – istakao je imam Šerifović. 
 
     
 
U poseti Islamskoj zajednici boravio je i član Gradskog veća Zrenjanina Tibor Vaš, koji je izrazio zadovoljstvo što su izneti stavovi o međuosbnoj saradnji između Grada Zrenjanina i Islamske zajednice veoma slični, ako ne i isti, i ponovio da lokalna samouprava neguje isti pristup prema svim verskim zajednicama koje su prisutne u gradu.
- Kao, možda, neke nedostatke koji se tiču rada Islamske zajednice pomenuo bih njihovo nedovoljno angažovanje i uključivanje u sve društvene tokove u gradu, što bi po njih bilo dobro, jer bi postali prepoznatljiviji. Međutim, s obzirom na visok stepen volje i želje za međusobnom komunikacijom i naše spremnosti da u lokalnoj samoupravi to podržimo, nadam se da ćemo u budućnosti ostvariti određeni rezultat i na planu socijalizacije i aktivizma pripadnika Islamske zajednice – rekao je Tibor Vaš prilikom jučerašnje posete ovoj verskoj zajednici.