Saopštenje Lokalnog antikorupcijskog foruma

Primopredaja dokumentacije, kojoj je trebalo da prisustvuje bivši koordinator Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Zrenjanina (LAF), Dane Mašić, a koja je trebalo da se održi 24. januara 2013. godine, nije održana jer se Mašić nije pojavio. 
Primopredaju je zakazao srekretar Skupštine grada, Milan Mrkšić, kako bi bila vraćena kompletna dokumentacija kancelarije LAF-a, a koju je bivši koordinator poneo sa sobom prilikom napuštanja kancelarije. 
 
 
Koordinator LAF
Slaviša Vlačić