Obaveštenje povodom raspisanih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

 
Povodom raspisanih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 04. novembar 2018. godine, Gradska uprava grada Zrenjanina, radi efikasnijeg ostvarivanja prava nacionalnih manjina na upis u poseban birački spisak, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, obaveštava građane o sledećem:
 
 
1. Uvid u deo posebnog biračkog spiska  nacionalne manjine za područje grada Zrenjanina, kao i eventualne promene (upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke) građani mogu ostvariti u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina, kancelarija broj 13, do zaključenja posebnog biračkog spiska u vremenu od 08,00 do 15,00 časova svakog radnog dana, subotom od 08,00 do 13,00 časova, a 19. oktobra 2018. godine do 24,00 časa.  
 
Posle zaključenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, od 20. oktobra do 31. oktobra 2018. godine u 24,00 časa, zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine može se podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, neposredno ili preko Gradske uprave grada Zrenjanina. 
 
Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine imaju ovlašćeni predstavnici podnosilaca proglašenih izbornih lista. 
 
Uvid u poseban birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.
 
 
 
2. Do zaključenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine 19. oktobra 2018. godine, zahtevi za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine mogu se podnositi i u mesnim kancelarijama i to po rasporedu radnog vremena mesnih kancelarija. 
 
 
Dana 19. i 31. oktobra 2018. godine za podnošenje zahteva za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine, do 20 časova, dežuraće i mesne kancelarije u Aradcu, Belom Blatu, Jankov Mostu, Mihajlovu, Ečki, Kleku i kancelarija Gradske uprave grada Zrenjanina u mesnoj zajednici Mužlja. 
  
 
GRADSKA  UPRAVA
GRADA ZRENJANINA