Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

Конкурс за расподелу средстава намењен за суфинансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом града Зрењанина за 2020. годину

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: 06.11.2020.године

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: неограничен

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

Листа утврђена 09.10.2020.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДАЛЕКОВОД 110 kV ТС ПЕРЛЕЗ – ТС ЗРЕЊАНИН 2

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје: од 02. октобра 2020. год.  до 17. октобра 2020.год.
 • текстуални део
 • графички део
INVITATION TO TENDER FOR Insect Migration Control Equipment
Jавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Jавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

Листа утврђена 18.09.2020.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу складишта чврстог неопaсног отпада спратности (П) на парцели кат. бр. 15077/5 КО Зрењанин I, одговорног урбанисте Ненада Максића дипл. инж. арх., израђен од стране ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, за инвеститора Сремац Јована

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 18. септембра 2020. год.  до 25. септембра 2020.год.

Јавни увид у нацрт измена и допуна Плана генералне регулације ''Граднулица'' у Зрењанину

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 04. септембра 2020. год.  до 04. октобра 2020.год.
 • текстуални део
 • графички део

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Зрењанина за 2021. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини  на територији Града Зрењанина за 2021. годину

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: 31.10.2020.
 • Захтев 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

 

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

Решење донето: 02.06.2020. године

Предлог Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

Предлог донет: 13.05.2020. године
 

Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Решење донето: 06.02.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду
 • Рок: неограничен

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2020. години

Jавни позив за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената у 2020. години

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 29.10.2019. године

Предлог Одлуке о расподели средстава у области jавног информисања града Зрењанина у 2019. години

 • Предлог Одлуке донет: 24.10.2019. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисиjе за оцену проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 01.10.2019. године

Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања града Зрењанина у 2019. години са образложењем

 • Предлог одлуке донет: 07.06.2019. године

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 14.06.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019. годину

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 05.04.2019.

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018., 2019. и 2020. годину

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ
 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине
 • Рок: до утрошка средстава