Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Зрењанина за 2021. годину

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: 31.10.2020.
 • Захтев за излазак Р. ветеринарске инспекције до 1. септембра 2020. године

 

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини  на територији Града Зрењанина за 2021. годину

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: 31.10.2020.
 • Захтев 
ПРИЛИКА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ЗРЕЊАНИНСКОЈ КАСАРНИ
 • Рок: 30.08.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

 

Јавни увид у нацрт Плана генералне регулације насељеног места Елемир

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за Мерно регулациону станицу „ФАРКАЖДИН“ за снабдевање дистрибутивне гасоводне мреже у Фаркаждину, на парцелама 45 и 188 КО Фаркаждин, подносиоца захтева ЈП “Србија гас”, Народног фронта 12, Нови Сад

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 05. јуна 2019. год.  до 12. јуна 2020.год.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

Решење донето: 02.06.2020. године

Предлог Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

Предлог донет: 13.05.2020. године
 

Рани јавни увид у материјал за израду измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 22. маја 2020. год.  до 06. јуна 2020.год.
 • текстуални део
 • графички део

Рани јавни увид у материјал за израду измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 22. маја 2020. год.  до 06. јуна 2020.год.
 • текстуални део
 • графички део

ИСПРАВКА ОГЛАСА

Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: 15.06.2020.

Рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације комлекса ''СОС РУСАНДА'' у КО Меленци 

Оглашава: Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за урбанизам
Јавни увид траје од: 15. маја 2020. год. до 01. јуна 2020.год.

Обавештење носиоцу права на парцели кат.бр. 188 К.О. Фаркаждин, Киш Срђана

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Оглас траје од: 11. маја 2020. год.  до 26. маја 2020.год.
 • Оглас

Јавни позив за презентацију 

Урбанистичког пројекта - урбанистичко архитектонске разраде локације за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила на парцели кат. бр. 13472/6 КО Зрењанин I, одговорни урбаниста Драгица Штимац, подносилац захтева  ''Термоинжињеринг '' д.о.о. за потребе инвеститора ''AGRORIT'' д.о.о. Меленци.

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 24. априла 2020. год.  до 04. маја 2020.год.
 • Урбанистички пројекат
Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Решење донето: 06.02.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду
 • Рок: неограничен

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2020. години

Jавни позив за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената у 2020. години

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 29.10.2019. године

Предлог Одлуке о расподели средстава у области jавног информисања града Зрењанина у 2019. години

 • Предлог Одлуке донет: 24.10.2019. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисиjе за оцену проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 01.10.2019. године

Jавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената

Jавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања града Зрењанина у 2019. години са образложењем

 • Предлог одлуке донет: 07.06.2019. године

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 14.06.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019. годину

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 05.04.2019.

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018., 2019. и 2020. годину

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ
 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине
 • Рок: до утрошка средстава