Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

Оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града

 • Оглас је отворен од 09.04 до 10.05.2021.
 • Отварање понуда је 13.05.2021. у 10.00 часова у просторијама Градске управе
 • Јавни оглас

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Арадац и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насељеног места Арадац на животну средину

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 09. априла 2021. год.  до 09. маја 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину

 • Оглашава: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • Јавни увид траје од: 05. априла 2021. год.  до 05. маја 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције “Кров 2020“ породици избеглица на територији града Зрењанина 

Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 16. април 2021. год.
 
Документација:
- Пријавни образац
- Обједињена изјава бр 1 - чланови домаћинства
- Обједињена изјава бр 2 - приходи и пензије
- Изјава продавца

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

 • Решење донето: 26.03.2021. године

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Зрењанину

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: 25.03.2021. до 12 часова

У оквиру пројекта „INTEGRATED MANAGEMENT OF RELATIONSHIP CLIMATE-INSECT MIGRATION IN SREDNJEBANATSKI DISTRICT AND TIMIS COUNTY“е-MS: RORS 380 који град Зрењанин спроводи у оквиру програма прекограничне сарадње Interreg -IPA CBC Romania Serbia  у периоду 31.05.- 02.06. организује се научно - стручна конференција ИНТЕГРИСАНА РЕШЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СПРЕЧАВАЊЕМ И СМАЊЕЊЕМ АГРОИНДУСТРИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА

Позивамо Вас да  активно допринесете раду конференције и пријавите Ваш рад - детаљна упутства за писање рада се налазе на линку:

Више информација о конференцији као и инструкције за пријаву можете наћи на: www.zrenjanin.rs  , www.psszr.rs  или   www.clinsim.ro 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години
 • Конкурс расписан: 04.09.2019. године
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години
 • Конкурс расписан: 26.02.2019. године

 

Коначна листа за доделу ученичких и студентских стипендија града Зрењанина за школску 2020/2021. годину

 

Јавни конкурс за суфинансирање програмских активности из области спорта у граду Зрењанину за 2021. годину

Јавни конкурс за попуњавање радних места у Градској управи града Зрењанина

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за далековод 110 kV ТС Перлез – ТС Зрењанин 2 

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 05. марта 2021. год.  до 04. априла 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део
 
Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: продужен до 5. марта 2021. год.
 
Документација:

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, ГМРС Елемир - МРС Тараш и ГМРС Елемир - МРС Јанков Мост

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 19. фебруара 2021. год.  до 06. марта 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део

Рани јавни увид у материјал за израду  Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 бар за викенд зону код Перлеза

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 19. фебруара 2021. год.  до 06. марта 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део

Рани јавни увид у материјал за израду измена и допуна Плана генералне регулације ''Мала Америка'' у Зрењанину

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 12. фебруара 2021. год.  до 27. фебруара 2021.год.
 • текстуални део
 • графички део
 
Оглашава: Град Зрењанин
Рок: није одређен
 
Документација: 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Одлука о расписивању јавног позива за прикупљање понуда за давање грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина непривредног планираној намени у закуп

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: 8. фебруар 2021. године до 12 часова
 
Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 12. фебруар 2021. год.
 
Документација:
 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину

Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима града Зрењанина за школску 2020/2021. годину 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за за изградњу производних објеката са привременим градилишним кампом на парцели кат. бр. 15365/112 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток I, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева „Пенпхарм“ доо Зрењанин, Индустријска зона Југоисток бб, Зрењанин

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 04. јануара 2021. год.  до 12. јануара 2021.год.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за за изградњу производног објекта са привременим градилишним кампом на парцели кат. бр. 15365/113 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток I, одговорни урбаниста Љубица Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева „Ракић пласт“ доо Зрењанин, Огњеслава Костовића бр. 10, Зрењанин

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 04. јануара 2021. год.  до 12. јануара 2021.год.

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин

Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина

Оглашава: Град Зрењанин - Градоначелник
Рок: до утрошка расположивих средстава

Документација:
- Захтев за финансијску подршку
- Изјава

Јавни позив за остваривање права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина у 2021. години 

Јaвни позив за подношење пријава за доделу једнократне новчане помоћи или огрева за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин

 • Рок за пријаву: 28. децембар 2020. године

Документација:

- Пријавни образац

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Листа вредновања и рангирања намењена за суфинансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом града Зрењанина за 2020. годину

Јaвни позив за подношење пријава за доделу помоћи избеглим лицима у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње на територији града Зрењанина

Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 18. децембар 2020. 

Документација:

- Пријавни образац
- Сагласност за прибављање података
- Изјава о запослењу / пензији
- Изјава о условима становања
- Изјава за једнородитељско домаћинство
- Обједињена изјава

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

 • Оглашава: Град Зрењанин

 • Рок: неограничен

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

 • Листа донета: 14.12.2020.

 

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 09.10.2020.

INVITATION TO TENDER FOR Insect Migration Control Equipment

Jавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената

Jавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 18.09.2020.

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Решење донето: 02.06.2020. године

Предлог Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Предлог донет: 13.05.2020. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Решење донето: 06.02.2020. године

Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду

 • Рок: неограничен

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2020. години

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 29.10.2019. године

Предлог Одлуке о расподели средстава у области jавног информисања града Зрењанина у 2019. години

 • Предлог Одлуке донет: 24.10.2019. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисиjе за оцену проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 01.10.2019. године

Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања града Зрењанина у 2019. години са образложењем

 • Предлог одлуке донет: 07.06.2019. године

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 14.06.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019. годину

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 05.04.2019.

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018., 2019. и 2020. годину

Решење о додели бесповратних подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде

 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије

 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ

 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине

 • Рок: до утрошка средстава