Мониторинг животне средине


Комунална бука       


2024.

 1. Месечни извештај за јануар
 2. Месечни извештај за фебруар
 3. Месечни извештај за март
 4. Месечни извештај за април
 5. Месечни извештај за мај

2023.

 1. Месечни извештај за јануар
 2. Месечни извештај за фебруар
 3. Месечни извештај за март
 4. Месечни извештај за април
 5. Месечни извештај за мај
 6. Месечни извештај за јун
 7. Месечни извештај за јул
 8. Месечни извештај за август
 9. Месечни извештај за септембар
 10. Месечни извештај за октобар
 11. Месечни извештај за новембар
 12. Месечни извештај за децембар

2022.

 1. Месечни извештај за јануар
 2. Месечни извештај за фебруар
 3. Месечни извештај за март
 4. Месечни извештај за април
 5. Месечни извештај за мај
 6. Месечни извештај за јун
 7. Месечни извештај за јул
 8. Месечни извештај за август
 9. Месечни извештај за септембар
 10. Месечни извештај за октобар
 11. Месечни извештај за новембар
 12. Месечни извештај за децембар

2021.

 1. Месечни извештај за јануар
 2. Месечни извештај за фебруар
 3. Месечни извештај за март
 4. Месечни извештај за април
 5. Месечни извештај за мај
 6. Месечни извештај за јун
 7. Месечни извештај за јул
 8. Месечни извештај за август
 9. Месечни извештај за новембар
 10. Месечни извештај за децембар

2020.

 1. Месечни извештај за јануар
 2. Месечни извештај за фебруар
 3. Месечни извештај за март
 4. Месечни извештај за април
 5. Месечни извештај за мај
 6. Месечни извештај за јун
 7. Месечни извештај за јул
 8. Месечни извештај за август
 9. Месечни извештај за септембар
 10. Месечни извештај за октобар
 11. Месечни извештај за новембар
 12. Месечни извештај за децембар

2019.

 1. Месечни извештај за јануар
 2. Месечни извештај за фебруар
 3. Месечни извештај за март
 4. Месечни извештај за април
 5. Месечни извештај за мај
 6. Месечни извештај за јун
 7. Месечни извештај за јул
 8. Месечни извештај за август
 9. Месечни извештај за септембар
 10. Месечни извештај за октобар
 11. Месечни извештај за новембар
 12. Месечни извештај за децембар

2018.

 1. Месечни извештај за јануар
 2. Месечни извештај за фебруар
 3. Месечни извештај за март
 4. Месечни извештај за април
 5. Месечни извештај за мај
 6. Месечни извештај за јун
 7. Месечни извештај за јул
 8. Месечни извештај за август
 9. Месечни извештај за септембар
 10. Месечни извештај за октобар
 11. Месечни извештај за новембар
 12. Месечни извештај за децембар

Квалитет ваздуха    


2024.

 

2023.

 

2022.

 

2021.

 

2020.

 

2019.

 1. Месечни извештај за јануар
 2. Месечни извештај за фебруар
 3. Месечни извештај за март
 4. Месечни извештај за април
 5. Месечни извештај за мај
 6. Месечни извештај за јун
 7. Месечни извештај за јул 
 8. Месечни извештај за август
 9. Месечни извештај за септембар       
 10. Месечни извештај за октобар
 11. Месечни извештај за новембар
 12. Месечни извештај за децембар

2018.

 1. Месечни извештај за јануар
 2. Месечни извештај за фебруар
 3. Месечни извештај за март
 4. Месечни извештај за април
 5. Месечни извештај за мај
 6. Месечни извештај за јун
 7. Месечни извештај за јул
 8. Месечни извештај за август
 9. Месечни извештај за септембар
 10. Месечни извештај за октобар
 11. Месечни извештај за новембар
 12. Месечни извештај за децембар

 

-Програм мониторинга квалитета ваздуха на територији града Зрењанина у току 2024. и 2025. године;

-Програм мониторинга квалитета ваздуха на територији града Зрењанина у току 2022. и 2023. године;

-Програм мониторинга квалитета ваздуха на територији града Зрењанина за 2020. и 2021. годину;

-Мерна станица Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за мерење квалитета ваздуха

 

ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА ПЕРИОД 2024-2029. године

-Обавештење о доношењу одлуке о приступању изради Плана квалитета ваздуха на територији града Зрењанина за период 2024 - 2029. године;

-Одлука о приступању изради Плана квалитета ваздуха на територији града Зрењанина за период 2024 - 2029. године;

-„Службени лист града Зрењанина”, бр. 20/23;

-Обавештење у листу "Зрењанин"од 06.10.2023. године;

-Јавни позив за Нацрт Плана;

-Обавештење у листу Зрењанин од 24.11.2023. године;

-Обавештење у дневном листу "Ало" од 30.11.2023. године;

-Обавештење у дневном листу "Ало" од 10.04.2024. године;

-Нацрт Плана квалитета ваздуха града Зрењанина за период 2024 - 2029. године;

- Извештај о јавном увиду и јавној расправи - План квалитета ваздуха


Купалишта                


2023. Извештај за септембар

2023. Извештај о мониторингу август

2023. Извештај о мониторингу јул-2

2023. Извештај о мониторингу јул

2023. Извештај о мониторингу за јун-2

2023. Извештај о мониторингу за јун

2023. Извештај о мониторингу купалишта за мај 

2022. Извештај о мониторингу купалишта за август 2

2022. Извештај о мониторингу купалишта за август

2022. Извештај о мониторингу купалишта за јул

2022. Извештај о мониторингу купалишта за јун

2022. Извештај о мониторингу купалишта за мај

2021. Извештај о мониторингу купалишта за септембар

2021. Извештај о мониторингу купалишта август-септембар

2021. Извештаји АВГУСТ 1. и АВГУСТ 2.

2021. Извештај о мониторингу купалишта за август

2021. Извештај о мониторингу купалишта за јул

2021. Извештај о мониторингу површинских вода на купалиштима за јул

2021. Приказ резултата мониторинга површинских вода на купалиштима 

2021. Извештаји ЈУН 1. и ЈУН 2.

2020. Извештај за јул 

2020. Извештај за август

2020. Приказ резултата мониторинга површинских вода на купалиштима 

 


Површинске воде    

2024. Извештај за април 

2024. Извештај за март

- Годишњи извештај о мониторингу површинских вода и акумулација за 2023. годину

2023. Извештај за септембар

2023. Извештај за август

2023.Извештај за јул

2023Извештај за јун

2023. Извештај за мај

2023. Извештај за април

2022. Извештај април-септембар

2022. Извештај за септембар

2022. Извештај за август

2022. Извештај за јул

2022. Извештај за јун

2022. Извештај за мај

2022. Извештај за април

2021. Извештај април-септембар

2021. Извештај за септембар

2021. Извештај за август

2021. Извештај за јул

2021. Извештај за јун

2021. Извештај за мај

2021. Извештај за април

2020. Извештај април-септембар

2020. Извештај за септембар

2020. Извештај за август

2020. Извештај за јул

2020. Извештај за јун 

2020. Извештај за април 

2019. Извештај април-новембар

2018. Извештај, преглед од априла до септембра

 


Аерополен               


 

Календар Полена

 

  

Календар полена представља графички приказ варирања концентрација полена суспендованог у ваздуху у току једне године.

Календари полена се праве на основу вишегодишњег праћења и могу приказивати дневно, седмодневно или десетодневно варирање средњих дневних концентрација полена суспендованог у ваздуху.

Поред варирања средњих дневних концентрација, календар полена може приказивати и варирање ризика за појаву алергијских тегоба.

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КАЛЕНДАР ПОЛЕНА СА РИЗИКОМ ЗА ПОЈАВУ АЛЕРГИЈСКИХ ТЕГОБА НАПРАВЉЕН ЗА 14 НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИЗАЗИВАЧА ПОЛЕНСКЕ АЛЕРГИЈЕ!!! 

 

Годишњи извештаји за полен у ваздуху:

 

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је путем ЕУ пројекта "Подршка животној средини без алергена" набавио аеропалинолошке мерне станице за мерење полена у ваздуху тзв. "клопке" за полен, које су инсталиране у 5 локалних самоуправа, од којих је једна и у граду Зрењанину (Завод за јавно здравље Зрењанин). 

Мониторинг аерополена у Зрењанину можете пратити путем следећег линка:

Мониторинг полена у ваздуху у АП Војводини

За све додатне информације у вези са резултатима мониторинга можете нам се обратити на e-mail: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs