Posao kroz LAEP program

Danas, prema Akcionom planu zapošljavanja za 2012. godinu (LAEP) u gradu Zrenjaninu, potpisani su ugovori između poslodavaca, nezaposlenih lica i grada Zrenjanina za programe obuke polaznika i obuke stručne prakse

 

Gradonačelnik Zrenjanina, dr Mileta Mihajlov kaže da je prema tom Planu i mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje Gradska uprava Zrenjanin prihvatila sledeće mere aktivne politike zapošljavanja: Program javnih radova, Program stručne obuke pripravnika, Program stručnog usavršavanja, i sve to u skladu sa potrebama lokalne zajednice, a sa druge strane, sa potrebama poslodavaca u gradu Zrenjaninu.

 

 

Kako kaže, u programu javnih radova ukupno će biti angažovano 33 osobe, od kojih je 12 sa poslodavcem „SGR Graditelj“ o gradskom prostornom okruženju, a 22 sa Gerontološkim centrom kao gerontološkim sestrama.
- Programom stručne prakse biće obuhvaćeno 66 osoba sa 23 poslodavca. U periodu od 6 do 12 meseci ove osobe će se obučavati, zavisno od kvalifikacije, a Grad će finansirati te obuke i stručne ispite. Takođe će biti angažovano 9 pripravnika - kaže Mihajlov i dodaje da je gradski budžet za zapošljavanje za 2012. godinu izdvojio 15.300.000 dinara, a Pokrajinski sekretarijat za zapošljavanje i ravnopravnost polova finansijski je podržao neke od tih programa sa ukupno 5 miliona dinara.

 

 

Mihajlov je spomenuo da je Grad Zrenjanin potpisao Protokol o saradnji sa kompanijom NIS i Pokrajinskim sekretarijatom za zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojim je definisano finansijsko okruženje Gradske uprave za program angažovanja pripravnika u NIS kompaniji, gde će nekoliko mladih građana imajti mogućnost zapošljavanja.