Ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama JKP “Vodovod i kanalizacija”

Ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin sprovodi se od 25. novembra do 25. decembra na teritoriji Grada Zrenjanina. Upitnik se može popuniti elektronski, na sajtu preduzeća i Grada, preuzeti i popuniti na dva naplatna mesta, kao i u pojedinim mesnim zajednicama.
 
Upitnik se može preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Korisničkog centra u Petefijevoj 3 (od 7,30 do 13,30) i na naplatnom mestu na Lesnini (od 7 do 17 ), gde se isti može i predati ili popuniti. Upitnik se može popuniti, preuzeti ili predati i u prostorijama mesnih zajednica “Gradnulica”, “Veljko Vlahović”, “Mala Amerika” i “Zeleno polje”. O novim mestima korisnici će blagovremeno biti obavešteni putem sajta preduzeća i sredstava javnog informisanja. Planirano je anketiranje i od „vrata od vrata“, u kom bi zaposleni u preduzeću u svojstvu anketara u svojim mestima stanovanja vršili anketiranje korisnika, a da li će se i u kojoj meri realizovati zavisiće od aktuelne epidemiološke situacije.

Anketiranje se sprovodi na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i odgovarajućim odlukama Grada Zrenjanina, a na osnovu čega su javna komunalna preduzeća u obavezi da omoguće građanima, korisnicima njihovih usluga, da se izjasne o kvalitetu pružanja komunalnih usluga. Osim što je zakonska obaveza, ispitivanje zadovoljstva korisnika je i način da, na osnovu prikupljenih podataka, JKP “Vodovod i kanalizacija” unapredi kvalitet usluga, međusobnu komunikaciju i bolje odgovori na potrebe korisnika.
 
Upitnik sadrži pitanja koja se odnose na kvalitet osnovnih usluga preduzeća – snabdevanje vodom i prikupljanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda, ali i pitanja koja se odnose na kvalitet uspostavljenih kanala komunikacije i odgovora na podnete reklamacije i zahteve. Na kraju upitnika korisnicima se pruža mogućnost da ostave komentar, iznesu kritiku ili pohvalu koja se odnosi na rad preduzeća.

Upitnik je anoniman i podaci će biti korišćeni isključivo za unapređenje usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.
 
Po okončanju ispitivanja javno će biti objavljeni rezultati, odnosno izveštaj o sprovedenom ispitivanju. Sve aktivnosti tokom ispitivanja će biti usaglašene sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i usvojenim merama za sprečavanje širenja koronavirusa.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5821/large_Grb_Indeks_300.jpg