Испитивање задовољства корисника услугама ЈКП “Водовод и канализација”

Испитивање задовољства корисника услугама ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин спроводи се од 25. новембра до 25. децембра на територији Града Зрењанина. Упитник се може попунити електронски, на сајту предузећа и Града, преузети и попунити на два наплатна места, као и у појединим месним заједницама.
 
Упитник се може преузети сваког радног дана у просторијама Корисничког центра у Петефијевој 3 (од 7,30 до 13,30) и на наплатном месту на Леснини (од 7 до 17 ), где се исти може и предати или попунити. Упитник се може попунити, преузети или предати и у просторијама месних заједница “Граднулица”, “Вељко Влаховић”, “Мала Америка” и “Зелено поље”. О новим местима корисници ће благовремено бити обавештени путем сајта предузећа и средстава јавног информисања. Планирано је анкетирање и од „врата од врата“, у ком би запослени у предузећу у својству анкетара у својим местима становања вршили анкетирање корисника, а да ли ће се и у којој мери реализовати зависиће од актуелне епидемиолошке ситуације.

Анкетирање се спроводи на основу Закона о комуналним делатностима и одговарајућим одлукама Града Зрењанина, а на основу чега су јавна комунална предузећа у обавези да омогуће грађанима, корисницима њихових услуга, да се изјасне о квалитету пружања комуналних услуга. Осим што је законска обавеза, испитивање задовољства корисника је и начин да, на основу прикупљених података, ЈКП “Водовод и канализација” унапреди квалитет услуга, међусобну комуникацију и боље одговори на потребе корисника.
 
Упитник садржи питања која се односе на квалитет основних услуга предузећа – снабдевање водом и прикупљање и одвођење фекалних отпадних вода, али и питања која се односе на квалитет успостављених канала комуникације и одговора на поднете рекламације и захтеве. На крају упитника корисницима се пружа могућност да оставе коментар, изнесу критику или похвалу која се односи на рад предузећа.

Упитник је анониман и подаци ће бити коришћени искључиво за унапређење услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.
 
По окончању испитивања јавно ће бити објављени резултати, односно извештај о спроведеном испитивању. Све активности током испитивања ће бити усаглашене са актуелном епидемиолошком ситуацијом и усвојеним мерама за спречавање ширења коронавируса.
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5821/large_Grb_Indeks_300.jpg