Održana 14. sednica Skupštine grada Zrenjanina - u znaku realizacije investicije izgradnje centralnog prečistača otpadnih voda

Skupština
Sednica Skupštine grada, kojom je predsedavao Čedomir Janjić održana je danas u Velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, a sve tačke predviđene dnevnim redom usvojene su većinom glasova. 
 
Odbornici su usvojili predloge Odluke o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila,  Odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Narodnog muzeja Zrenjanin, Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu i Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina.
 
 
 
U nastavku sednice usvojeni su i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske narodne biblioteke "Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin, Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP "Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu, Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu, kao i Zaključka o prihvatanju Druge izmene Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2021. godinu. 
 
 
 
Usvojen je i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2020/2021. godinu, kao i Godišnji plan rada Predškolske ustanove Zrenjanin za radnu 2021/2022. godinu, a zatim i Predlog Zaključka o prihvatanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 30.06.2021. godine. U pitanju su tačke na koju je prethodnu saglasnost dalo i Gradsko veće, a razmatrane su na prethodnoj sednici tog tela.  
 
Po završetku sednice novinarima se obratio zamenik gradonačelnika Saša Santovac.
- Nastavljamo da sednice održavamo na svakih mesec, do mesec i po dana. Ne želimo da, kao nekada, koristimo period od tri meseca za održavanje sednice sa velikim brojem tačaka, jer, pokušavamo odmah da rešavamo postojeće probleme, ali i da omogućimo lakši rad - rekao je on.
 
 
 
Santovac je podsetio na to da je novembra prošle godine potpisan ugovor sa kompanijom “Metito”, s ciljem izgradnje prečistača otpadnih voda i da iz tog ugovora proizilaze obaveze investitora, ali i Grada Zrenjanina.
- Ono što je bila naša želja i što smo na ovoj sednici i uradili jeste da smo ušli u proceduru da tražimo od Vlade Republike Srbije saglasnost na potpisivanje ugovora sa kompanijom “Metito” kako bi se omogućilo dobijanje građevinske dozvole za izgradnju prečistača. Da bi se došlo do dobijanja građevinske dozvole, osnova je imati vlasništvo nad zemljištem, ili zakup. Ovog trenutka mi ostvarujemo mogućnost da, uz saglasnost Vlade, potpišemo i deo ugovora sa “Metitom”, da bi se dobila građevinska dozvola, i kako bi u 2022. godini krenula izgradnja prečistača otpadnih voda. Ono što jesu činjenice je da je pre potpisivanja, a o čemu su danas govorili određeni odbornici, sve prošlo zakonsku proceduru, kao i studija opravdanosti te investicije sa cenom otpadnih voda. Činjenica je i da postoji deo pojedinaca i kompanija koji nepravilno koriste fekalnu kanalizaciju, ispuštajući je u atmosfersku, i to je ono što Grad mora da rešava, to nema veze ni sa jednim investitorom - kazao je još zamenik Santovac i rekao da su očekivanja da postrojenje bude izgrađeno do 2023. godine.
 
 

   

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6246/skupstina_13_10_0.jpg