Sednica Skupštine grada Zrenjanina - usvojen predlog odluke o projektu JPP za sanaciju gradske deponije, potvrđen mandat novog odbornika

Skupština
Odbornici Skupštine grada Zrenjanina zasedaju danas 20. put u aktuelnom sazivu, a početak sednice obeležen je potvrđivanjem mandata novog odbornika Ljubomira Erdeljana, izabranog sa koalicione izborne liste “Metla 2020 - Borba za vodu, vazduh, zemlju – Zoran Sandić”, pripadnika političke stranke DSS. On je za odbornika izabran umesto Dorine Gombar, koja je podnela ostavku na tu funkciju. 
 
Kao najznačajniju tačku prvog dela sednice, kojom je predsedavao Čedomir Janjić, Skupština je potvrdila Predlog Odluke o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva finansiranja i izvođenja radova na potpunoj sanaciji-remedijaciji i zatvaranju postojeće gradske deponije-smetlišta na teritoriji grada Zrenjanina i izgradnji sanitarne kasete, sa javnim plaćanjem. Radi se o projektu koji bi trebalo trajno da reši problem aktuelne deponije, budući da ona zagađuje podzemne i površinske vode, okolno poljoprivredno zemljište, emituje neprijatne mirise, usled neadekvatnog odlaganja otpada dolazi do raznošenja lako letećih materija, kao i da postoji mogućnost od pojave požara, što sve generalno ugrožava stanovništvo. 
 
 
 
Sprovođenju postupka javno - privatnog partnersta pristupilo se iz potrebe izvršenja celovite ekološke sanacije postojećeg smetlišta, kako bi se eliminisao nepovoljan uticaj na životnu sredinu, kao i radi smanjenja troškova javnog partnera i podeli rizika i odgovornosti za vreme trajanja javno-privatnog partnerstva. Prema izvršenim analizama sadržine potencijalnog budućeg partnerstva, predlagač se opredelio za javno-privatno partnerstvo bez elemenata koncesije, uz plaćanje naknade za izvršene radove i pružene usluge, odnosno dostupnost nove sanitarne kasete i opreme za tretman novog otpada, i to u godišnjim anuitetima tokom trajanja Ugovora o JPP.
 
 
 
Ukupna investiciona vrednost projekta je 36 miliona evra, a kako je objasnila izvestilac, pomoćnica gradonačelnika Zrenjanina Cica Vučković, za izbor privatnog partnera biće raspisan međunarodni konkurs. Podsetila je da je Odlukom Skupštine grada Zrenjanina iz februara ove godine pokrenuta inicijativa za realizaciju ovog projekta javno – privatnog partnerstva, te da su saglasnost na Idejni projekat zatvaranja i potpunu sanaciju – remedijaciju postojeće gradske deponije u Zrenjaninu i Unapređenja sistema za sakupljanje i upravljanje komunalnim otpadom za Grad Zrenjanin dali i Vlada Republike Srbije - Komisija za javno-privatno partnerstvo i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine. 
 
 
 
Skupština je usvojila predloge rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama statuta Turističke organizacije grada Zrenjanina i Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin, kao i predloge zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” i JKP “Čistoća i zelenilo”. 
 
Odbornici su takođe izglasali predloge rešenja o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za predstavke i predloge, Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora i Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica. 
 
Veći deo tačaka dnevnog reda saziva ticao se izmena u sastavima školskih odbora osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada, kao i u sastavima upravnih i nadzornih odbora u javnim komunalnim preduzećima i ustanovama. Ovaj deo dnevnog reda dopunjen je u toku samog zasedanja.   
 
Predsednik Skupštine grada Čedomir Janjić rekao je da se danas na dnevnom redu našlo više od sto tačaka i da Skupština radi u punom kapacitetu. 
- Značajne odluke se donose, pre svega odluke o javno-privatnom partnerstvu, imamo u sazivu Skupštine novog odbornika, školski odbori su zamenjeni, vodiće ih nove ličnosti, tako da i za naše građane to predstavlja mnogo novih informacija. Sve odluke imaju podjednaku važnost za funkcionisanje u raznim segmentima društva - prokomentarisao je današnje zasedanje Janjić.  
 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6605/SKUPSTINA_15_06_2022_0.jpg