JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Završni radovi na sanaciji još jedne havarije na kanalizacionoj mreži u ulici Konstantina Danila

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izvodi završne radovena sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži u ulici Konstantina Danila. Završetkom radova sprečiće se povremeno izlivanje otpadnih voda i unaprediti rad crpne stanice u Marka Oreškovića koja je jedna od ključnih u fekalnom sistemu grada, a koja je i sama nedavno revitalizovana.

 

 

Nakon uspešno završenih radova u ulici Marka Oreškovića JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izvodi završne radove i na sanaciji havarije na fekalnoj kanalizacionoj mreži u ulici Konstantina Danila.

Kompleksni radovi koji su započeti 15. aprila vršeni su na dubini od 5 metara i obuhvatali su zamenu oko 20 metara oštećenih kanalizacionih cevi kao i izgradnju novog šahta na novopostavljenom delu kanalizacione mreže.
Nakon što se izvrši zatrpavanje mesta izvođenja radova ulica Konstantina Danila, čiji je jedan deo tokom trajanja radova bio zatvoren za saobraćaj, biće otvorena za kretanje motornih vozila, a nakon što se izvrši provera rada novopostavljenih cevi i nakon slaganja tla putna površina će biti vraćena u prvobitno stanje.

Sanacijom ove havarije sprečiće se pre svega povremeno izlivanje otpadnih voda u Klajnovoj bari i u okolnim ulicama, ali i omogućiti efikasnije prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u ovom delu grada.

 

 

Bitno je napomenuti da ovaj deo kanalizacione mreže, kao i onaj koji je saniran u Marka Oreškovića pripadaju crpnoj stanici u Marka Oreškovića koja je jedna od ključnih crpnih stanica u fekalnom sistemu grada, što će omogućiti i bolji i efikasniji rad same crpne stanice i prikupljanje i odvođenje otpadnih voda iz naselja Ruže Šulman, 4. juli i dela Zelenog Polja.

I sama crpna stanica u Marka Oreškovića je pre dve godina revitalizovana, odnosno izvršeno je osavremenjavanje elektro i mašinske opreme crpne stanice i postavljen nov krov na crnom bazenu čime je sprečeno širenje neprijatnih mirisa oko crpne stanice.

 

 

Da bi fekalna kanalizaciona mreža funkcionisala u punom kapacitetu, pored zamene oštećenih delova mreže i revitalizacije postojećih crpnih stanica koje su u fokusu aktivnosti preduzeća u gradu, neophodno je i da neodgovorni pojedinci prestanu sa odlaganjem komunalnog otpada i drugih materijala u kanalizacionu mrežu koji su u 95% slučajeva uzrok zagušenja na kanalizacionoj mreži i izlivanja otpadnih voda.

Grad Zrenjanin ima separativnu kanalizacionu mrežu, odnosno odvojenu fekalnu i atmosfersku mrežu, i priključivanje oluka ili kanala koji odvode kišnicu na fekalnu mrežu ugrožava njeno funkcionisanje i u slučaju obilnijih padavina dovodi do zagušenja iste i izlivanja otpadnih voda, tako da je potrebno da se sa pomenutom praksom prekine.

 

 

Paralelno sa radovima u gradu na zameni oštećenih delova kanalizacione mreže, u tri naseljena mesta, u Lazarevu, Elemiru i Kleku, se trenutno vrše radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže.
U toku su i završni radovi JKP „Vodovod i kanalizacija“ na Prvoj fazi rekonstrukcije vodovodne mreže u gradu koja obuhvata zamenu 20 km cevi starijih od 50 godina i izgradnju još toliko kilometara priključaka koji vode od novoizgrađene mreže do objekata korisnika, a radovi se trenutno izvode u Maloj Americi i MZ Centar.


JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7444/radovi_k._danila_5.jpg