ЈКП „Водовод и канализација“ - Завршни радови на санацији још једне хаварије на канализационој мрежи у улици Константина Данила

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин изводи завршне радовена санацији хаварије на канализационој мрежи у улици Константина Данила. Завршетком радова спречиће се повремено изливање отпадних вода и унапредити рад црпне станице у Марка Орешковића која је једна од кључних у фекалном систему града, а која је и сама недавно ревитализована.

 

 

Након успешно завршених радова у улици Марка Орешковића ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин изводи завршне радове и на санацији хаварије на фекалној канализационој мрежи у улици Константина Данила.

Комплексни радови који су започети 15. априла вршени су на дубини од 5 метара и обухватали су замену око 20 метара оштећених канализационих цеви као и изградњу новог шахта на новопостављеном делу канализационе мреже.
Након што се изврши затрпавање места извођења радова улица Константина Данила, чији је један део током трајања радова био затворен за саобраћај, биће отворена за кретање моторних возила, а након што се изврши провера рада новопостављених цеви и након слагања тла путна површина ће бити враћена у првобитно стање.

Санацијом ове хаварије спречиће се пре свега повремено изливање отпадних вода у Клајновој бари и у околним улицама, али и омогућити ефикасније прикупљање и одвођење отпадних вода у овом делу града.

 

 

Битно је напоменути да овај део канализационе мреже, као и онај који је саниран у Марка Орешковића припадају црпној станици у Марка Орешковића која је једна од кључних црпних станица у фекалном систему града, што ће омогућити и бољи и ефикаснији рад саме црпне станице и прикупљање и одвођење отпадних вода из насеља Руже Шулман, 4. јули и дела Зеленог Поља.

И сама црпна станица у Марка Орешковића је пре две година ревитализована, односно извршено је осавремењавање електро и машинске опреме црпне станице и постављен нов кров на црном базену чиме је спречено ширење непријатних мириса око црпне станице.

 

 

Да би фекална канализациона мрежа функционисала у пуном капацитету, поред замене оштећених делова мреже и ревитализације постојећих црпних станица које су у фокусу активности предузећа у граду, неопходно је и да неодговорни појединци престану са одлагањем комуналног отпада и других материјала у канализациону мрежу који су у 95% случајева узрок загушења на канализационој мрежи и изливања отпадних вода.

Град Зрењанин има сепаративну канализациону мрежу, односно одвојену фекалну и атмосферску мрежу, и прикључивање олука или канала који одводе кишницу на фекалну мрежу угрожава њено функционисање и у случају обилнијих падавина доводи до загушења исте и изливања отпадних вода, тако да је потребно да се са поменутом праксом прекине.

 

 

Паралелно са радовима у граду на замени оштећених делова канализационе мреже, у три насељена места, у Лазареву, Елемиру и Клеку, се тренутно врше радови на изградњи фекалне канализационе мреже.
У току су и завршни радови ЈКП „Водовод и канализација“ на Првој фази реконструкције водоводне мреже у граду која обухвата замену 20 км цеви старијих од 50 година и изградњу још толико километара прикључака који воде од новоизграђене мреже до објеката корисника, а радови се тренутно изводе у Малој Америци и МЗ Центар.


ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7444/radovi_k._danila_5.jpg