Planovi detaljne regulacije

 


Plan detaljne regulacije se donosi za delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte i područja za koja je obaveza njegove izrade određena prethodno donetim planskim dokumentom.

 

PLAN DETALJNE REGULACIJE

Plan detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata, deonica od raskrsnice ulice Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta IIA reda br. 130 za Tomaševac, sa drumskim mostom preko reke Tamiš, u dužini od 1,6 km

(''Službeni list grada Zrenjanina'' broj 29/22,  25/23 ispr. teh. greške)

tekstualni deo 5,90 MB

Plan detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata, deonica od raskrsnice ulice Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta IIA reda br. 130 za Tomaševac, sa drumskim mostom preko reke Tamiš, u dužini od 1,6 km

(''Službeni list grada Zrenjanina'' broj 29/22)

tekstualni deo 5,90 MB
namena površina 4,47 MB

Plan detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar, GMRS Elemir - MRS Taraš i GMRS Elemir - MRS Jankov Most

(„Sl.list grada Zrenjanina“,  br. 2/22)

tekstualni deo 767KB
namena površina 23,4 MB

Plan detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar, MRS Botoš – MRS Tomaševac - MRS Orlovat - MRS Farkaždin

(„Sl.list grada Zrenjanina“,  br. 33/21)

tekstualni deo 768 KB
namena površina 12,1 MB

Plan detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 4 bar za vikend zonu kod Perleza

(„Sl.list grada Zrenjanina“,  br. 33/21)

tekstualni deo 498 KB
namena površina 7,97 MB

Plan detaljne regulacije za dalekovod 110 kV TS Perlez- TS Zrenjanin 2

(„Sl.list grada Zrenjanina“,  br. 16/21)

tekstualni deo 24 MB
namena površina 3 MB

Plan detaljne regulacije radne zone ''Jugoistok I'' u Zrenjaninu

(Sl. list opštine Zrenjanina 1/06, 33/17 i 16/21)

tekstualni deo 1 MB

Plan detaljne regulacije kompleksa „SOS Rusanda“ u KO Melenci

(„Sl.list grada Zrenjanina“,  br. 32/20)

tekstualni deo 723 KB
namena površina 814 KB

Plan detaljne regulacije banjsko – rekreativnog centra „Rusanda“ u Melencima

 • "Sl.list grada Zrenjanina"  broj 32/19
tekstualni deo 28 MB
namena površina 15 MB
Plan detaljne regulacije radnog kompleksa “Ćorić Agrar” u Melencima
 • ''Službeni list grada Zrenjanina broj 7/2018''
tekstualni deo 879 KB
namena površina 900 KB

Plan detaljne regulacije “Jugoistok II - D” u Zrenjaninu

 • "Službeni list grada Zrenjanina" broj 10/19
tekstualni deo 1 MB
namena površina 451 KB

Plan detaljne regulacije “Jugoistok II - B” u Zrenjaninu

 • "Službeni list grada Zrenjanina" broj 10/19
tekstualni deo 1 MB
namena površina 1 MB

Plan detaljne regulacije radne zone "Jugoistok II - A"

 • "Službeni list grada Zrenjanina" broj 30/18
tekstualni deo 1 MB
namena površina 317 KB

Plan detaljne regulacije radnog kompleksa ''Agroglobe'' u Melencima

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 14/15
tekstualni deo 1 MB
namena površina 1 MB

Kompleksa ''Centralna pijaca'' u Zrenjaninu

 • ''Službeni list opštine Zrenjanin'' br. 11/03
tekstualni deo 100 KB

Naftnog terminala ''Babatovo'' Elemir

 • ''Službeni list opštine Zrenjanin'' br. 04/04
tekstualni deo 9 MB
namena površina 9 MB

Radne zone ''Jugoistok I'' u Zrenjaninu

 • ''Službeni list opštine Zrenjanin'' br. 01/06 i ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 33/17
tekstualni deo 628 KB
namena površina 2 MB

Gasno kondenznog ležišta ''Melenci - Duboko''

 • ''Službeni list opštine Zrenjanin'' br.06/07
tekstualni deo 7 MB
namena površina 4 MB

''Jezero II'' u Zrenjaninu

 • ''Službeni list opštine Zrenjanin'' br.10/07)
tekstualni deo 4 MB
namena površina 1 MB

Radnog kompleksa ''BOMEX 4M''

 • ''Službeni list opštine Zrenjanin'' br. 20/07)
tekstualni deo 419 KB
namena površina 532 KB

Stanice za snadbevanje gorivom motornih vozila ''Mobil petrol''

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 03/09
tekstualni deo 242 KB
namena površina 1 MB

Koridora lokalnog puta Zrenjanin - Lukino Selo

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 14/09
tekstualni deo 12 MB
namena površina 320 KB

''Asfaltna baza Zrenjanin - Klek''

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 14/09
tekstualni deo 450 KB

Radnog kompleksa AD ''Dijamant'' Zrenjanin

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 14/09
tekstualni deo 344 KB

Turističkog kompleksa ''Zlatne zore'' Perlez

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 14/09
tekstualni deo 8 MB
namena površina 174 KB

''Obilaznog puta oko Zrenjanina - Obilaznice''

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 21/10 i 22/10
tekstualni deo 2 MB
namena površina 2 MB

''Fabrički kompleksa sintetičkog kaučuka'' u Elemiru

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 22/11
tekstualni deo 1 MB
namena površina 2 MB

Plan detaljne regulacije poslovnog kompleksa ''SUPERNOVA - MTK BEG 01''

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 2/12
tekstualni deo 127 KB
namena površina 1 MB

Plan detaljne regulacije na delu prostorne celine 2 '' Mala Amerika''

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 23/12 i 24/12
tekstualni deo 384 KB
namena površina 238 KB

Plan detaljne regulacije Centra za ispitivanje proizvodne bušotinske opreme u Elemiru

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 09/13
tekstualni deo 389 KB
namena površina 317 KB

Plan detaljne regulacije Regionalne deponije u Zrenjaninu

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 37/13
tekstualni deo 284 KB
namena površina 5 MB

Plan detaljne regulacije za izgradnju objekata za proizvodnju energije OIE, snage < 10 MW, u KO Mužlja

 • ''Službeni list grada Zrenjanina'' br. 32/14
tekstualni deo 1 MB
namena površina 4 MB