Agencija za privatizaciju Srbije raskinula ugovor o prodaji "Dimničara"

Nakon svih afera koje su, tokom poslednje dve godine, pratile poslovanje preduzeća "Dimničar" iz Zrenjanina, prošle nedelje stigla je vest da je Agencija za privatizaciju Srbije raskinula kupoprodajni ugovor sa biznismenom Jovanom Popovićem, koji je u jesen 2007. postao vlasnik ovog preduzeća. O ovoj odluci Agencija za privatizaciju obavestila je  gradske i okružne čelnike, Regionalnu privrednu komoru, udruženja akcionara i sindikate preduzeća, insistirajući na njihovoj pomoći u traženju osobe kojoj će se poveriti da privremeno vodi "Dimničar".
 
Jovan Popović je firmu "Dimničar" kupio na javnoj aukciji održanoj 20. septembra 2007. godine za 7,2 miliona dinara, po gotovo dvadeset puta većoj ceni od početne. Potom je čišćenje dimnjaka na teritoriji Grada Zrenjanina povereno ovom preduzeću, kao jedinom prijavljenom na tenderu. Preduzeće je došlo u centar pažnje ovdašnje javnosti posle odluke gradskih vlasti, na čelu s bivšim gradonačelnikom Goranom Kneževićem, da sva domaćinstva u Zrenjaninu i okolnim selima, bez obzira na to da li imaju dimovodne uređaje ili ne, moraju plaćati dimničarinu. 
 
Nakon žestokog protivljenja javnosti, Skupština grada je izglasala odluku da dimnačarinu treba da plaćaju samo oni kojima pomenuto preduzeće očisti odžak. Stavka o plaćanju ovih usluga nalazila se tokom jednog perioda i na računu objedinjenih komunalnih usluga, popularnom "SON"-u, odakle je povučena, na inicijativu rukovodstva "Direkcije za izgradnju i uređenje grada". Konfuziji oko plaćanja dimničarine dodatno je doprinelo anketiranje građana od strane predstavnika "Dimničara" na koji način žele da plaćaju njihove usluge. Iako se određen broj Zrenjaninaca izjasnio da želi plaćanje nakon izvršenih usluga (što je jedino i logično), njima je i dalje na računu SON-a stajala stavka o, praktično, avansnom plaćanju dimničarine, tokom cele kalendarske godine. 
 
Naposletku, Popović je odlučio da tuži svoje navodne dužnike i time dodatno ražestio Zrenjanince, koje je sa skupštinske govornice novi gradonačelnik Zrenjanina dr Mileta Mihajlov savetovao da ne plaćaju račune za neizvršene usluge, iako im "Dimničarev" advokat preti tužbom sudu i visokim sudskim troškovima.
 
U Sektoru za komunikacije pri Agenciji za privatizaciju potvrđeno je da je kupoprodajni ugovor raskinut zato što firma, nakon privatizacije, nije imala kontinuitet u poslovanju, odnosno nije obavljala usluge za koje je specijalizovana, niti je u njoj poštovan socijalni program. 
 
Po raskidu ugovora, kapital, koji je bio u rukama Popovića, prebačen je u Akcijski fond koji će imenovati zastupnika tog kapitala.