Saopštenje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton podseća na prvi član Opšte povelje o ljudskim pravima koji kaže da su "svi ljudi rođeni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima".
 
"Iako su, deklarativno, svim ljudima zagarantovana ista prava, činjenica je da u svakodnevnom životu to nije slučaj, i da su još uvek, dakle, na početku trećeg milenijuma, mnoge kategorije stanovništva u svetu, pa i našoj zemlji, na različite načine ugrožene ili diskriminisane. Lokalna samouprava u Zrenjaninu uvek će ukazivati na sve slučajeve kršenja ljudskih prava i svojim aktivnostima doprinositi da svi građani koji žive na teritoriji Grada Zrenjanina, bez obzira koje su vere, nacije ili kojim jezikom govore, budu ravnopravni i punopravni članovi zajednice. Obeležavanje ovog datuma prilika je i da ponovo uputimo apele zakonodavnim institucijama da pooštre kriterijume i kaznenu politiku u oblastima kršenja ljudskih prava, jer je to jedini način da naša zemlja dostigne priznate evropske standarde" – ističe Aleksandar Marton. 
 
Opšta deklaracija Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima proglašena je 10. decembra 1948. zbog čega se ovaj datum obeležava kao Međunarodni dan ljudskih prava. Savremena međunarodna regulativa ljudskih sloboda i prava započinje Poveljom Ujedinjenih nacija 1945. godine. Povelja kao jedan od globalnih ciljeva UN proglašava i definiše nužnost saradnje među državama radi rešavanja "međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode i unapređivanje i podsticanje poštovanja prava čoveka i osnovnih sloboda za sve bez obzira na rasu, pol, jezik ili veru", što stoji u prvom članu.