Obuka za korišćenje Javnog budžetskog portala

Grad Zrenjanin, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) organizovao je danas, u Baroknoj sali Gradske kuće, prezentaciju i obuku za korišćenje Javnog budžetskog portala - JBP za odbornike Skupštine grada. 
 
 
Učesnike skupa pozdravio je zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac, dok su Javni budžetski portal predstavili menadžerka projekta Dunja Naić i konsultant na projektu Dragan Spirić.  
  
 
Santovac je zahvalo prisutnim odbornicima koji su se odazvali pozivu, kao i SKGO što je Zrenjanin jedna od 10 pilot lokalnih samouprava u Srbiji u kojima se realizuje projekat “Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama”, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj (UNDP), finansira Kraljevina Švedska, a SKGO je jedan od nacionalnih partnera. 
- Mislim da će ovo omogućiti da imate jasniju sliku o budžetu, ali i onom ostalom, pratećem. Budžetska sredstva su javna i shodno tome ovo je prilika da se upoznate sa načinima Javnog budžetskog portala - kazao je on.
  
 
Komponenta projekta na kojoj je partner SKGO ima za cilj povećanje transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou, kroz promovisanje dobre prakse upravljanja javnim finansijama, uvođenjem portala za praćenje pripreme i izvršenja budžeta (javni budžetski portali – JBP) u 10 pilot lokalnih samouprava.
 
 
Aktivnosti ove komponente projekta su koncipirane ka razvoju sistema elektronskog izveštavanja za skupštine gradova/opština o lokalnim budžetima – odnosno javnih budžetskih portala. Razvoj javnih budžetskih portala u bar 10 lokalnih samouprava omogućiće odbornicima skupština gradova/opština da se angažuju u procesu pripreme budžeta mnogo ranije pre 1. novembra, kada obično počinje budžetski ciklus, putem doslednog praćenja pripreme i izvršenja budžeta tokom cele godine.
  
 
Na ovaj način će im biti pružene detaljne informacije o izvršenju tekućeg budžeta i pripremi novog od veoma rane faze, kroz povezanost sa zvaničnim sistemom budžeta i odeljenjem za finansije, upravo preko javnih budžetskih portala.