Zrenjanin ''menja'' Guglov program ''Prikaz ulice'' na 30 lokacija (treći deo)

Ovde možete pogledati Prvi deo teksta - Zrenjanin “menja” Guglov program “Prikaz ulice” na 30 lokacija
 
Ovde možete pogledati Drugi deo teksta - Zrenjanin “menja” Guglov program “Prikaz ulice” na 30 lokacija
 
 
Zrenjanin u "Street View" programu i Zrenjanin, sada (treći deo)
 
21. Ulica Koče Kolarova, stambeni objekat “Bioelektrik”
 
 
 
 
22. Ulica Marka Oreškovića, stambeni objekat
 
 
 
 
23. Ulica Dositeja Obradovića, stambeno-poslovni objekat “GIK Banat - Intergradnja”
 
 
 
 
24. Ulica Vojvode Bojovića - stambeni objekat
 
 
 
 
25. Ulica Takovska
 
 
 
 
26. Ulica Đorđa Stratimirovića - stambeni objekti
 
 
 
 
27. Ulica Rajka Rakočevića, naselje Putnikovo - objekat predškolske ustanove
 
 
 
 
28. Ulica Gundulićeva - gradilište stambeno-poslovnog kompleksa “Mala Amerika”
 
 
 
 
29. Temišvarski drum - gradilište obilaznice
 
 
 
 
30. Pupinova ulica