Maloletni počinioci krivičnih dela će društveno koristan rad obavljati i u Crvenom krstu, Gerontološkom centru i centru “Most”

Direktorka Centra za socijalni rad grada Zrenjanina Olivera Lisica potpisala je protokol o saradnji radi izvršenja vaspitnih naloga od strane maloletnika sa Crvenim krstom Zrenjanin, Gerontološkim centrom Zrenjanin i Centrom za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina - “Most”. Centar za socijalni rad grada Zrenjanina do sada je potpisao protokole sa preduzećem “Čistoća i zelenilo”, sa mesnim zajednicama i sa udruženjem građana “Zelene šape”.
 
Olivera Lisica istakla je da je uočljiv porast broja predmeta vezanih za maloletnike sa problemima u ponašanju i u sukobu sa zakonom, te da će zbog toga aktivnosti Centra i u 2022. godini više biti usmerene ka toj populaciji. 
 
 
Pojasnila je da Centar za socijalni rad, na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja kojim je  maloletniku izrečena vaspitna mera - posebna obaveza da se bez nadoknade uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove socijalnog i ekološkog karaktera, upućuje maloletnika u neku ustanovu, javno preduzeće, udruženje gde će obavljati društveno-koristan rad.
 
Svrha te vaspitne mere jeste da se utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloletnika, na vaspitavanje i pravilan razvoj njegove ličnosti, kako bi se obezbedilo njegovo ponovno uključivanje u društvenu zajednicu i mora biti usmerena prvenstveno na uklanjanje štetnih posledica krivičnog dela zbog čijeg činjenja mu je izrečena ta mera.
- Današnjim potpisivanjem maloletni počinioci krivičnih dela će društveno koristan rad obavljati u tim ustanovama sa kojima dobro sarađujemo i po drugim pitanjima jer smo svi u oblasti socijalne zaštite - kazala je Lisica.
 
 
Sekretarka Crvenog krsta Zrenjanin Aleksandra Tanasijević kazala je da, budući da je njihova osnovna misija pomoć čoveku u nevolji, ljudi u Crvenom krstu i ovoga puta žele da pokušaju da pomognu mladim ljudima koji su se našli na stranputici na samom početku svog života.
 
Direktorka centra “Most” Nevena Montresor kazala je da ono što Centar može da ponudi jeste da maloletnici rade na razvijanju i jačanju svojih odgovornosti i da će se uvek naći neka zaduženja gde će morati da pokažu određeni stepen odgovornosti i zrelosti, a sve u cilju jačanja empatije i društvene odgovornosti.
- Moći će da pomognu deci sa razvojnim poteškoćama u smislu lokomocije, u smislu čak održavanja nekih radionica, održavanju dvorišta ili sličnog, uvek ima posla na kojima mogu biti angažovani - rekla je ona. 
 
Na evidenciji Centra za socijalni rad u Zrenjaninu tokom 2020. godine bilo je ukupno 105 maloletnika sa problemima u ponašanju i 442 maloletnika u sukobu sa zakonom.
 
Fotografije: portal "I love Zrenjanin"  (www.ilovezrenjanin.com

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6329/Centar_za_soc_rad_Protokol_0.jpg