Sednica Skupštine grada - usvojen budžet grada za 2021. godinu, planirani prihodi 4,4 milijarde dinara

Skupština
14.15 čas
 
Poslednji deo današnje sednice protekao je u razmatranju kadrovskih rešenja u upravnim, nadzornim i školskim odborima u određenom broju gradskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.  
 
Umesto odbornika Puškaš Janoša, koji je danas podneo ostavku, izabran je novi odbornik s izborne liste “Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor” i to je Bakoš Ervin. On je potom izgovorio tekst svečane obaveze, čime je i završena 4. sednica Skupštine grada Zrenjanina. 
 
Gradonačelnik Zrenjanina prokomentarisao je i rad gradskih javnih preduzeća, u svetlu razmatranja izveštaja o radu u prethodnom periodu i programa i planova za narednu godinu.
“Imajući u vidu situaciju sa koronavirusom i tržišnu orijentaciju javnih preduzeća, evidentno je da su imala određeni pad prihoda i da je to uticalo na njihovo celokupno poslovanje. Međutim, ono na čemu ću insistirati u narednom periodu je da moraju maksimalno iskoristiti sve svoje kapacitete i resurse. Iz anketa koje smo radili, o tome koliko su građani zadovoljni njihovim uslugama, sagledaćemo gde su najveće zamerke i usmeriti snage da podignemo nivo tih usluga na viši nivo” - kazao je Salapura. 
 
13.00 čas
 
- Projektovani budžet za 2021. godinu iznosi 4,4 milijarde dinara, što je za 800 miliona manje od projektovanog budžeta za 2020. godinu. Zbog celokupne situacije u vezi sa pandemijom budžet jeste restriktivan, ali ima i svoju razvojnu komponentu koja će zavisiti, pre svega, od toka pandemije u narednoj godini, zavisiće od stepena naše efikasnosti i racionalnosti, ali umnogome i od stepena saradnje s pokrajinskim i republičkim organima, da zajednički završimo započete projekte. Što se tiče ostalih odluka, veoma je bitna odluka o prostornom planu Grada Zrenjanina za period do 2035. godine, kao i odluka o pristupanju izradi Plana razvoja grada za narednih sedam godina. To su dva strateška dokumenta, koja će definisati pravce i aspekte na koje treba posebno da se fokusiramo u razvoju grada - izdvojio je gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura najznačajnije odluke današnjeg zasedanja.

 

Nakon pauze, delimično je izmenjen Dnevni red današnje sednice i dopunjen sa nekoliko tačaka, dok je određeni broj najavljenih tačaka o razmatranju kadrovskih rešenja u upravnim, nadzornim i školskim odborima skinut s utvrđenog Dnevnog reda. 

Većinom glasova prisutnih odbornika usvojeni su potom Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Gradnulica” u Zrenjaninu, Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije kompleksa “SOS RUSANDA” u KO Melenci i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije radne zone “Perlez”.

Skupština je dala saglasnost na predloge tri odluke kojima se omogućuje širenje distributivne gasne mreže na teritoriji našeg grada i gradnja distributivnog gasovoda na pravcima Botoš – Tomaševac – Orlovat – Farkaždin, zatim Elemir –Taraš – Jankov Most, kao i u vikend zoni kod Perleza.

Usvojeni su i Predlog Odluke o imeni Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina, Predlog Odluke o izmeni Odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Predlog Odluke o dopuni Odluke o mesnim zajednicama. Skupština je donela i Predlog Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije nad javnim preduzećem “Zrenjaninska objedinjena naplata - ZONA”.

U skladu sa Odlukom o budžetu za 2021. godinu, usvojeni su programi poslovanja ili rada, planovi i finansijski planovi javnih preduzeća i ustanova na budžetskom ili delimičnom budžetskom finansiranju. 

 
 
11.20 čas
 
Sednica Skupštine grada Zrenjanina, četvrta u novom sazivu, održava se danas u Velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, uz poštovanje epidemioloških mera zaštite. Poslednja sednica u kalendarskoj godini protiče uvek u znaku usvajanja Odluke o budžetu za narednu godinu, tako da se danas pred Skupštinom našao predlog odluke na osnovu kog je ukupan obim budžetskih rashoda i izdataka planiran u iznosu od 4.428.663.742 dinara. Nakon kraće rasprave, odluka je usvojena većinom glasova odbornika. 
 
 
 
Skupština je danas usvojila i nekoliko strateških i planskih dokumenata, kojima se određuju pravci razvoja Grada Zrenjanina i pojedinih gradskih područja, a najznačajniji među njima je Predlog Odluke o izradi Prostornog plana grada Zrenjanina za period 2021 – 2035. godine. 
 
Sednicom predsedava Čedomir Janjić, a predviđen je obiman dnevni red. U toku sednice, odbornik Saveza vojvođanskih Mađara Janoš Puškaš usmenim putem je podneo ostavku na mesto odbornika, nakon čega je predsedavajući proglasio kraću pauzu. 
 
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5833/4_sednica_SG_0.jpg