Седница Скупштине града - усвојен буџет града за 2021. годину, планирани приходи 4,4 милијарде динара

Скупштина
14.15 час
 
Последњи део данашње седнице протекао је у разматрању кадровских решења у управним, надзорним и школским одборима у одређеном броју градских установа, основних и средњих школа.  
 
Уместо одборника Пушкаш Јаноша, који је данас поднео оставку, изабран је нови одборник с изборне листе “Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор” и то је Бакош Ервин. Он је потом изговорио текст свечане обавезе, чиме је и завршена 4. седница Скупштине града Зрењанина. 
 
Градоначелник Зрењанина прокоментарисао је и рад градских јавних предузећа, у светлу разматрања извештаја о раду у претходном периоду и програма и планова за наредну годину.
“Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и тржишну оријентацију јавних предузећа, евидентно је да су имала одређени пад прихода и да је то утицало на њихово целокупно пословање. Међутим, оно на чему ћу инсистирати у наредном периоду је да морају максимално искористити све своје капацитете и ресурсе. Из анкета које смо радили, о томе колико су грађани задовољни њиховим услугама, сагледаћемо где су највеће замерке и усмерити снаге да подигнемо ниво тих услуга на виши ниво” - казао је Салапура. 
 
13.00 час
 
- Пројектовани буџет за 2021. годину износи 4,4 милијарде динара, што је за 800 милиона мање од пројектованог буџета за 2020. годину. Због целокупне ситуације у вези са пандемијом буџет јесте рестриктиван, али има и своју развојну компоненту која ће зависити, пре свега, од тока пандемије у наредној години, зависиће од степена наше ефикасности и рационалности, али умногоме и од степена сарадње с покрајинским и републичким органима, да заједнички завршимо започете пројекте. Што се тиче осталих одлука, веома је битна одлука о просторном плану Града Зрењанина за период до 2035. године, као и одлука о приступању изради Плана развоја града за наредних седам година. То су два стратешка документа, која ће дефинисати правце и аспекте на које треба посебно да се фокусирамо у развоју града - издвојио је градоначелник Зрењанина Симо Салапура најзначајније одлуке данашњег заседања.

 

Након паузе, делимично је измењен Дневни ред данашње седнице и допуњен са неколико тачака, док је одређени број најављених тачака о разматрању кадровских решења у управним, надзорним и школским одборима скинут с утврђеног Дневног реда. 

Већином гласова присутних одборника усвојени су потом Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације “Граднулица” у Зрењанину, Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације комплекса “СОС РУСАНДА” у КО Меленци и Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне “Перлез”.

Скупштина је дала сагласност на предлоге три одлуке којима се омогућује ширење дистрибутивне гасне мреже на територији нашег града и градња дистрибутивног гасовода на правцима Ботош – Томашевац – Орловат – Фаркаждин, затим Елемир –Тараш – Јанков Мост, као и у викенд зони код Перлеза.

Усвојени су и Предлог Одлуке о имени Пословника Скупштине града Зрењанина, Предлог Одлуке о измени Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини и Предлог Одлуке о допуни Одлуке о месним заједницама. Скупштина је донела и Предлог Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације над јавним предузећем “Зрењанинска обједињена наплата - ЗОНА”.

У складу са Одлуком о буџету за 2021. годину, усвојени су програми пословања или рада, планови и финансијски планови јавних предузећа и установа на буџетском или делимичном буџетском финансирању. 

 
 
11.20 час
 
Седница Скупштине града Зрењанина, четврта у новом сазиву, одржава се данас у Великој сали Културног центра Зрењанина, уз поштовање епидемиолошких мера заштите. Последња седница у календарској години протиче увек у знаку усвајања Одлуке о буџету за наредну годину, тако да се данас пред Скупштином нашао предлог одлуке на основу ког је укупан обим буџетских расхода и издатака планиран у износу од 4.428.663.742 динара. Након краће расправе, одлука је усвојена већином гласова одборника. 
 
 
 
Скупштина је данас усвојила и неколико стратешких и планских докумената, којима се одређују правци развоја Града Зрењанина и појединих градских подручја, а најзначајнији међу њима је Предлог Одлуке о изради Просторног плана града Зрењанина за период 2021 – 2035. године. 
 
Седницом председава Чедомир Јањић, а предвиђен је обиман дневни ред. У току седнице, одборник Савеза војвођанских Мађара Јанош Пушкаш усменим путем је поднео оставку на место одборника, након чега је председавајући прогласио краћу паузу. 
 
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5833/4_sednica_SG_0.jpg