Бирачки списак

Град Зрењанин посетиоцима сајта омогућава да путем интернета провере да ли су уписани у Јединствени бирачки списак.

Јединствени бирачки списак

Посебан бирачки списак за националне мањине

 

РЕШЕЊА