Посетите и упознајте Зрењанин

Одаберите своје разлоге да посетите и упознате Зрењанин:
 
- Мултинационална средина, са четири језика у службеној употреби и више од двадесет народа који
        вековима негују међусобну толеранцију, мултиетничност и мултикултуралност;
 
- Чувени локални тип становништва - "Лале", са својим обичајима, традиционалном кухињом,
        тамбурашком музиком, фолклором и градитељством;
 
- Континуитет историјског развоја града још од првих писаних помена о постојању насеља,
        1326. године;
 
- Старо градско језгро, с репрезентативним барокним грађевинама, институцијама културе које
        су међу најуспешнијим у Србији, мостовима преко реке Бегеј, градским језерима и
        пријатним шеталиштима;
 
- Живописна околина, с познатим туристичким дестинацијама удаљеним од града од 5 до 20
        километара – некадашњим властелинством Ечка, еко-етно комплексом Стари Бегеј –
        Царска Бара и Белим Блатом, језером и  бањом Русанда у Меленцима, излетиштима на реци
        Тиси;
 
- Туристичко-привредне манифестације, поједине познате и у ширим оквирима – "Дани пива",
        музички фестивал "Сунфлоwер", међународни фестивал фолклора "Лала", сајам предузетништва
        "ИНОЦООП" и друге;
 
- Могућност ђачког туризма, с едукативним и спортско-рекреативним садржајима;
 
- Могућност лова и риболова на једном од најгушћих речних чворишта у Европи, где се, у кругу
       од само тридесет километара, укршатју токови Дунава, Тисе, Бегеја, Тамиша и каналске
       мреже хидросистема Дунав-Тиса-Дунав;
 
- Могућност смештаја у три хотела високе категорије и исхране у више ресторана с
        националном клухињом.
 
 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/5/turizamGrad_Zrenjanin_467c.jpg