Процена утицаја на животну средину


Процена утицаја пројеката на животну средину


Jавни увид

 

1. Носилац пројекта: "FEITIANSUYE" Д.О.О. Перлез

    ул. Светосавска бр. 48а

    Назив пројекта: "Два отворена складишна платоа за неопасан пластичан отпад"

-  Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-117 од 23.08.2021. године.

2. Носилац пројекта: ''Linglong International Europe'' Д.О.О. Зрењанин

    ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 2/I

 

I фаза пројекта: „Комплекс објеката за пословање у слободној зони“ 
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-34 од 31.03.2020. године;
- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 17.04.2020. године;
- Решење бр. IV-08-04-501-34 од 07.05.2020. године;
- Другостепено решење бр. 140-501-716/2020-02 од 31.03.2020. године.

 

II фаза пројекта: „Комплекс објеката производних погона за производњу пнеуматика са пратећом инфраструктуром“
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-59 од 29.05.2020. године;
- Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 05.06.2020. године;
- Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину бр. IV-08-04-501-59 од 18.06.2020. године;
- Обавештење о донетом решењу о потреби израде Студије од 18.06.2020. године;
- Другостепено решење бр. 140-501-703/2020-02 од 04.08.2020. године;
- Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију од 14.08.2020. године;
- Студија о процени утицаја на животну средину (Јул 2020. године);
- Студија о процени утицаја на животну средину - Ревизија 1 (Септембар 2020. године);

- Одговори обрађивача Студије на мишљења заинтересоване јавности
- Решење о давању сагласности на Студију - Ревизија 1 бр. IV-08-04-501-78 од 01.10.2020. године;
- Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију - Ревизија 1 од 02.10.2020. године.

 

III фаза пројекта: „Изградња миксера за производњу гуме фабричког комплекса Линглонг са пратећим инфраструктурним објектима“ - Надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 
- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину од 28.07.2020. године
- Обавештење  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине о донетом Решењу о потреби израде Студије од 31.08.2020. године. 

-Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину од 14. јануара 2021. године 
- Студија о процени утицаја на животну средину од новембра 2020. године

Одговори обрађивача Студије на мишљења заинтересоване јавности

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр. 40-501-1164/2020-05 од 11.06.2021. године;

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију  од 11.06.2021. године.