Сузбијање комараца, крпеља и стршљенова


Сузбијање комараца, крпеља и стршљенова 


 
22.02.2021.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД од дана 23.02.2021. године започети мапирање изворишта комараца у приобаљу на територији града Зрењанина. Снимање и мапирање изворишта комараца ће се вршити хеликоптером YU-HLT, а тачан датум снимања ће зависити од временских услова.
 
14.12.2020.
 
23.11.2020.
 
23.11.2020.
 
10.09.2020.
 
31.08.2020.
 
25.08.2020.
 
19.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД дана 19.08.2020. године спроводити биолошки ларвицидни третман комараца на извориштима канала и бара у насељеним местима Златица, Лазарево, Томашевац, Ботош, Орловат, Фаркаждин и Чента .
 
18.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД дана 18.08.2020. године спроводити биолошки ларвицидни третман комараца на извориштима канала и бара у насељеним местима Лукићево, Бело Блато, Ечка, Стајићево, Михајлово, Јанков Мост, Елемир, Лукино Село и Перлез.
 
17.08.2020.
 
 
17.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД дана 17.08. и 18.08.2020. године спроводити биолошки ларвицидни третман комараца канала у насељеним местима Тараш, Арадац и Клек.
 
 
13.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД дана 13.08.2020. године спроводити биолошки ларвицидни третман комараца на територији града Зрењанина и Банатског Деспотовца. 14.08.2020. године третираће се Меленци и Книћанин.
 
 
12.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад дана 12.08.2020. године почети ларвицидни третман са земље на територији града Зрењанина.
 
 
12.08.2020.
Резултати анализе заражености руралних и урбаних комараца на вирус западног нила
На територији града Зрењанина 21.07.2020. године, узорковано је пет узорака руралних и урбаних врста комараца који преносе вирус западног нила. Анализу је вршио научни институт за ветеринарство Нови Сад, резултати су показали да су сви узорци негативни.
 
11.08.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” А.Д. Нови Сад  данас, 11.08.2020. године, спровести третман одраслих форми комараца из ваздуха и са земље. Летелица ће третирати заштитне зоне које могу бити третиране само из ваздуха, а 15 возила са УЛВ машинама третираће све делове Зрењанина.
 
План авио третирања
 
 
 
10.08.2020.
 
 
05.08.2020.
 
 
01.08.2020.
Авионски третман одраслих форми комараца на заштитним појасевима на Тиси уз Арадац и Бабатово 
 
Бабатово
 
Узлетање авиона са аеродрома Ченеј
 
Мапа третмана
 
30.07.2020.
Резултати анализе заражености руралних и урбаних комараца на вирус западног нила
На територији града Зрењанина у периоду од 01.07.-15.07.2020. године, узорковано је 20 узорака руралних и урбаних врста комараца који преносе вирус западног нила. Анализу је вршио научни институт за ветеринарство Нови Сад, резултати су показали да су сви узорци негативни.
 
30.07.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” А.Д. Нови Сад  данас, 30.07.2020. године, спровести третман одраслих форми комараца са земље у селима Тараш, Чента и Томашевац.
 
29.07.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” А.Д. Нови Сад  данас, 29.07.2020. године, спровести третман одраслих форми комараца са земље, методом термалног замагљивања, у викенд насељу на Тиси код Арадца.
 
 
28.07.2020.
 
 
22.07.2020. 
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  данас 22.07.2020. године, спровести третман одраслих комараца са земље. Третираће се Орловат, Лукино село, Лукићево, Меленци, Бања Русанда и Бабатово. Бабатово ће се третирати УЛВ машином са возила и термалним замагљивањем са амфибије.

 

21.07.2020. 
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  данас 21.07.2020. године, спровести третман одраслих комараца са земље. Третираће се Арадац, Лазарево, Златица, Фаркаждин и Ботош.

 

21.07.2020.
 
 
20.07.2020. 
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  данас 20.07.2020. године, спровести третман одраслих комараца са земље УЛВ генераторима. Третираће се Чента, Томашевац, Михајлово, Јанков Мост и Тараш.
 
 
16.07.2020. 
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  вечерас 16.07.2020. године спровести третман одраслих комараца са земље и из ваздуха на територији града Зрењанина, на шематском приказу могу се погледати тачне локације. Летелица YU-BOX третираће заштитну зону око Зрењанина, а 8 возила зоне града унутар заштитног појаса. Друга летелица YU-BPD третираће Елемир, Клек, Ечку, Стајићево, Бело Блато и Перлез. Сутра је у најави неповољно време, стога се за викенд наставља акција по другим насељеним местима са земље.
 
 
 
06.07.2020.
 
 
03.07.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД  вечерас 03.07.2020. године спровести третман одраслих комараца са земље у насељеним местима Клек, Банатски Деспотовац, Михајлово, Јанков Мост, Лазарево, Златица, Лукино Село, Лукићево, Стајићево, Ечка, Бело Блато и Меленци. Третман одраслих комараца са земље и из ваздуха који је био планиран за Зрењанин, а одложен је због нестабилног времена, планира се за 04.07. или 05.07.2020. године (субота или недеља).
 
 
02.07.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД  Нови Сад вечерас 02.07.2020.године спровести третман одраслих комараца са земље и из ваздуха на територији града Зрењанина. У случају лошег времена, третман ће се померити за наредни дан.
 
 
01.07.2020.
 
 
29.06.2020.
Обавештавамо Вас да ће ”Циклонизација” АД Нови Сад  вечерас 29.06.2020.године спровести третман одраслих комараца са земље у Зрењанину-АВИВ парк, Центар, Мала Америка, Баре Босанска, Чонтикарска и Пескара.
 
 
29.06.2020.
 
 
27.06.2020.
 
 
26.06.2020.
Третман одраслих форми комараца из ваздуха

“Циклонизација” ДОО Нови Сад изводиће третман одраслих форми комараца из ваздуха, на територији града Зрењанина, у периоду од 28. јуна до 12. јула. Тачно место и време третмана зависиће од мониторинга и временских услова и биће најављено 24h пре третмана. Третмани ће се изводити препаратима на бази ламбда-цихалотрина и делтаметрина. Упозоравају се пчелари да су препарати токсични за пчеле, те да кошнице затворе или уклоне најмање пет километара од места третирања.
Дејство препарата траје три дана.

.

25.06.2020.

Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД дана 25.06.2020. године спровести третман одраслих комараца са земље у насељеним местима Клек, Златица, а у Зрењанину зоне око Авив-а, болнице, Мала Америка и центар.
 
 
23.06.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД од дана 24.06.2020.године спроводити биолошки ларвицидни третман комараца из ваздуха на територији града Зрењанина на изливима Тамиша и Тисе. Тачан датум третмана зависиће од хидрометеоролошких услова.
 
 
22.06.2020.
 
 
19.06.2020.
 
 
15.06.2020.
 
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД од дана 15.06.2020. спроводити третман ларви комараца са земље и са воде на територији града Зрењанина. Такође, од 22.06.2020. год. почиње кошење неприступачних канала на територији града Зрењанина.
 
 
05.06.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД од дана 06.06.2020. спроводити третман одраслих комараца са земље на територији града Зрењанина. За 06.06.2020. год. је планиран третман у Зрењанину, а после у зависности од временских услова остала насељена места на територији града Зрењанина.
 
 
04.06.2020.
 
 
03.06.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД Нови Сад у периоду од 04.06.2020. до 18.06.2020. извршити снимање локација под емерзним коровима из ваздуха пре третмана корова на територији града Зрењанина. Тачан датум и време снимања ће зависити од хидрометеоролошких услова.

 

30.05.2020.
ОБАВЕШТЕЊЕ 
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД од дана 01.06.2020.године, достављати БТИ таблете месним заједницама на територији града Зрењанина. БТИ таблете су високо селективан биоцидни производ који делује само на ларве комараца. Таблете се користе у домаћинствима, тамо где има стајаће воде (септичке јаме, канали, кишничаре, бурад с водом, подруми и др.), а детаљно упутство за употребу и начину дозирања налази се на сваком паковању таблета. Ове таблете грађани могу преузети у својој месној заједници. 
 
 
24.05.2020.
 
 
22.05.2020.
 
 
20.05.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД, дана 22.05.2020. извршити биолошки ларвицидни третман комараца из ваздуха на територији града Зрењанина. У случају лоших временских прилика третман ће се одложити за наредни дан.
 
 
13.05.2020.
Обавештавамо Вас да "Циклонизација" АД, данас, 13.05.2020. спроводи ларвицидни третман комараца са земље у насељеним местима Михајлово, Ечка и Стајићево.
 
 
12.05.2020.
Обавештавамо Вас да је "Циклонизација" АД, наставила 11.05.2020. ларвицидни третман комараца са земље у насељеним местима Банатски Деспотовац, Книћанин и Томашевац, а 12.05.2020. у насељеним местима Елемир, Тараш, Јанков Мост, Ботош, Орловат, Лукићево, Бело Блато и Чента.
 
 
12.05.2020.
Обавештавамо Вас да "Циклонизација" АД, од 11.05.2020. врши кошење канала на територији града Зрењанина, а данас 12.05.2020. године почиње ларвицидни третман са воде амфибијом у Зрењанину.
 
 
08.05.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД, сутра, 09.05.2020. наставити ларвицидни третман комараца са земље у насељеним местима Лазарево, Златица, Фаркаждин, Перлез, Меленци и Клек.

 

08.05.2020.
Обавештавамо Вас да  "Циклонизација" АД, данас 08.05.2020. вршити ларвицидни третман комараца са земље у насељеним местима Арадац и Лукино Село.
 
 
06.05.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД од дана 07.05.2020. спроводити ларвицидни третман комараца са земље у насељеном месту Зрењанин.
 
 
27.04.2020.
 
 
27.04.2020.
 
 
23.04.2020.
Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација" АД од суботе 25.04.2020. вршити третмане против крпеља на јавним површинама на територији града Зрењанина.
 
 
2020-Сузбијање комараца 
 
 
 
15.04.2020.
 
 
13.03.2020.
Обавештавамо Вас да ће у понедељак 16.03.2020. почети подела БТИ таблета против ларви комараца по домаћинствима на територији града Зрењанина.
"Циклонизација" А.Д. Нови Сад

 

13.03.2020.
"Циклонизација" А.Д. Нови Сад

 

03.02.2020.
 
 
          
 
 
Сузбијање ларви и одраслих форми комараца у 2019. години
 

 

Сузбијање ларви и одраслих форми комараца у 2018. години

 

Сузбијање крпеља у 2018. години

 

Сузбијање ларви и одраслих форми комараца у 2017. години

 
Сузбијање крпеља у 2017. години

 
Сузбијање ларви и одраслих форми комараца у 2016. години

 
Сузбијање крпеља у 2016. години

 
Сузбијање ларви и одраслих форми комараца у 2015. години