Речно чвориште

 

Територија Града Зрењанина гравитира ка четири пловне реке и густој каналској мрежи Хидросистема "Дунав – Тиса – Дунав", па је то сврстава међу најгушћа речна чворишта у Европи. Зрењанин је формиран и лежи на обалама реке Бегеј, а на само десетак километара од града протиче река Тиса, највећа притока Дунава на читавом његовом току. И само ушће Тисе у Дунав, на тридесетак километара од Зрењанина, представља административну границу територије Града. Четврта река на градској територији је Тамиш.
 

 

 

Дунав, друга по величини европска река, с током дугим 2860 км, у Србију улази код Мохача, тече кроз нашу земљу у дужини од 591 км, а напушта је код ушћа Тимока. Целим овим током је плован. Дунав протиче кроз девет земаља, а  два највећа града у Републици Србији – главни град Београд и главни град АП Војводине Нови Сад – налазе се управо на обалама ове реке.  
 

Тиса извире у Карпатима, у Украјини. Дужина њеног тока је 1070 км. Протиче и кроз Румунију и Мађарску, а кроз Србију, до ушћа у Дунав код Сланкамена, протиче у дужини од 207 км. Код места Перлез, на територији Града Зрењанина, у Тису се улива Бегеј. Привредно-туристички потенцијали ове велике равничарске реке условили су да се на њеним обалама изгради већи број пристаништа и подручја намењених риболову и рекреацији. На 13 км западно од Зрењанина, непосредно крај магистралног пута за Нови Сад, налази се камп - излетиште "Жабаљски мост", са уређеним просторима за спорт, рекреацију, риболов и купање. Столетне тиске шуме представљају у летњем периоду пријатно место за дневни или дужи боравак и омиљену дестинацију бројних Зрењанинаца и путника - намерника. Свега неколико километара узводно, близу насеља Елемир и Тараш, налази се још једно популарно уређено излетиште - "Бабатово".

 


 

Тамиш извире у Румунији, у области Трансилванских Алпа. Протиче на двадесетак километара од Зрењанина, потом се са више рукаваца улива у Дунав, а главни утиче код Панчева. Дужина реке у Србији износи 123 км, а цео ток дуг је 352 км. Пловна је при ушћу, с главним пристаништем управо у Панчеву. Дуж тока кроз Србију омиљено је стециште риболоваца, уз неколико мањих излетишта на његовим обалама.